Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Urbanisme i planejament

El plenari de Salou aprova sol·licitar a la Generalitat l’atorgament d’una autorització per a la utilització de l’edifici social del port esportiu

dimecres 24 gener 2018

El plenari també ha aprovat la modificació del POUM pel que fa a l’aplicació de la regulació de la densitat hotelera

El ple ordinari de l’Ajuntament de Salou ha aprovat per unanimitat la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l’atorgament d’una autorització per a la utilització de l’edifici social del port esportiu del municipi durant 2 anys. L’objecte d’aquest es el de continuar amb la seva gestió fins a l’extinció de la vigent concessió aquest 2018, amb la redacció d'un pla especial.

Pel que fa a la resta de punts de l’ordre del dia que s’han debatut al ple són: 

1)Aprovació inicial, si s'escau, de la proposta del regidor de Gestió del Territori de la modificació puntual del POUM referent a l’aplicació de la regulació de la densitat hotelera segons el POUM vigent (modificat per la MP-40) al PAU CS-14. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

2)Aprovació, si s’escau, de l’expedient administratiu per a la contractació de la concessió del servei públic municipal d’estacionament sota control horari en les vies públiques i en el pàrquing platja de llevant. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots de PSC i CiU, els vots en contra d’ERC, i els l’abstenció de PP, C’s, i Guanyem.

3)Prendre coneixement de la voluntat de Lubasa Aparcamientos, SLU de transmetre el 100% de les seves participacions socials. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

4)Ratificació si s’escau, del decret núm. 68/2018, de 4 de gener, relatiu a la interposició del recurs contenciós administratiu contra la denegació de la modificació puntual del POUM, referent als articles 340 i 342, redactada pels serveis tècnics municipals d’arquitectura. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots de PSC, CiU, PP, C’s, i Guanyem, i els vots en contra d’ERC.

5)Aprovació, si s’escau, de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Salou per a l’any 2018. Aquest punt ha estat aprovat amb els vots de PSC, i CiU, l’abstenció de PP, C’s, i Guanyem, i els vots en contra d’ERC.

6)Aprovació, si s'escau, de l’acord adoptat per la comissió executiva del fons educatiu Ajuntament de Salou-Escola Elisabeth, de data 11 de desembre de 2017, pel qual s’acorda la convocatòria del fons educatiu 2017 i 2018. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

Un cop finalitzat l’ordre del dia i el torn de precs i preguntes, l’alcalde, en nom propi i de la corporació ha volgut desitjar una bona festa major tant als salouencs, com a la resta de membres del consistori. 

Document Actions