Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Urbanisme i planejament

L’Ajuntament posa a disposició d’ADIF els terrenys per construir l’estació de tren provisional Salou-PortAventura

dimecres 23 octubre 2019

El ple municipal d’ahir va aprovar l’atorgament a ADIF de la concessió d’ús del domini públic per a ocupar els terrenys municipals situats al carrer de Joan Fuster de Salou, d’una superficie de 725 m2, per tal d’executar el projecte d’estació provisional de Salou-PortAventura

També es va aprovar l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i la creació del Consell Municipal d’Infància de Salou

El ple municipal de l’Ajuntament de Salou va aprovar ahir l’atorgament a Adif de la concessió del domini públic per ocupar el terreny municipal situat al carrer de Joan Fuster de Salou, a fi i efecte d’instal·lar l’edifici provisional de viatgers mitjançant mòduls prefabricats.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, va manifestar, sobre aquest punt que “es tracta d’un edifici provisional, però amb tots els serveis necessaris pels usuaris del servei ferroviari, fins a la definitiva construcció de la nova estació” que, segons fonts del Ministerio, se'n podrien iniciar les obres aquest proper any. No obstant, l’alcalde lamentava el retard amb què s’havien fet les coses per part de l’administració competent de l’Estat, reponsabilitzant l’anterior govern del PP. Afegia que “gràcies a l’entrada del Govern socialista s’han desbloquejat i agilitzat els tràmits i estudis necessaris per executar els treballs pendents”, en referència al projecte de Corredor Mediterrani i l’estació de Salou. Granados va criticar la mala gestió del PP en temes com el desmantellament de la via del tren, l’estació Central de l’aeroport o la mateixa estació de Salou. Matisava que les conseqüències són que “no s’ha donat servei ni a Salou ni al territori”.

Aquest punt, de caràcter urgent, va ser aprovat amb els vots de Sumem per Salou, PSC i Ciutadans (16), i 5 abstencions (ERC i PP).

D’altra banda, el ple municipal d’ahir va aprovar l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2020, amb els vots a favor de l’Equip de Govern  (Sumem per Salou i PSC), i els vots en contra dels tres partits de l’oposició, ERC, Ciutadans i PP.

En aquest punt, el regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica, Yeray Moreno, va argumentar que “la modificació de les ordenances fiscals ha estat consensuada, meditada i adaptada a la situació econòmica global i, sobretot, particular del municipi”.

Per la seva banda, l’alcalde de Salou va argumentar, al respecte, que “estan adaptats per garantir la continuïtat en la prestació dels serveis però també per crear-ne de nous, ja que un municipi turístic com Salou que vol donar una excel·lent qualitat de vida als nostres residents i visitants ha de preveure els ingressos suficients per fer front a les despeses”.

Pel batlle, un aspecte que cal tenir en compte i que es reflecteix en les ordenances aprovades són “les inversions en la millora de l'eliminació dels residus urbans que es duran a terme a la planta d’incineració”. Afegia que Salou és dels municipis on la taxa d'escombraries menys puja, però l'increment és necessari per tal de fer front a aquestes inversions necessàries.  

El regidor Yeray Moreno va explicar que Salou és un dels 9 municipis pertanyents a la mancomunidad Sirusa, (Servei d'Incineració de Residus Urbans), la planta on es gestionen els residus del municipi. La Directiva 2010/75/UE sobre emissions industrials (DEI) obliga a fer una serie de reformes en dita planta per un valor de 75M€, 45M dels quals els aporten altres òrgans públics i 30M€ han d'aportar-los entre totes les poblacions membres de la Mancomunitat. Aquest càlcul s'estableix pels quilos que aporta cada municipi a la incineradora, i s'estableix un cost que a Salou serà del 10% per sufragar aquestes reformes. 

Cal dir, també, que l’IBI s’incrementa un 3,5% per poder afrontar les despeses fixes derivades de la prestació dels serveis generals cap a la ciutadania i, que ens els darrers anys, només s’han anat incrementant en funció de l’IPC acumulat. Dits serveis són: el manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram i el cost de les concessions derivades del manteniment de la ciutat. L’objectiu és mantenir i incrementar la qualitat dels serveis generals que rep el ciutadà/na, com els relatius al manteniment, la seguretat, la prestació de serveis d’atenció directa a les persones, etc. L’increment del 3,5% suposa un augment per quota tributària mitjana de l’IBI anual de 10,43 euros, és a dir, 0,86 cèntims d’euro al mes.

El plenari també va aprovar la creació del Consell Municipal d’Infància de Salou. En aquest sentit, el Govern Municipal considera convenient impulsar la participació, ’intercanvi d’informació i la proximitat de l’Ajuntament amb la infància del municipi, per la qual cosa es proposa la creació d’aquest ens.

El regidor de participació Ciutadana de l’Ajuntament de Salou, Héctor Maiquez, va explicar que “dins de la política de foment de la participació ciutadana que duu a terme el Govern a través dels consells sectorials, el Consell Municipal d’Infància té una significació molt especial, atès que es tracta d’una iniciativa que suposarà el primer contacte que tindrà una generació de salouencs amb els seus representants i les seves institucions”.

El Consell d’Infància és un espai en què els nois i noies de Salou d’entre 10 i 12 anys poden proposar accions per millorar la ciutat. L’Ajuntament les escoltarà i les tindrà en compte. Les escoles de Salou escolliran qui en formarà part.

Els estudiants hauran de participar en els plenaris del consell dos o tres cops a l’any i en sessions de treball. El càrrec de conseller o consellera durarà un any.

La votació per a aquest punt va ser favorable per part de l’Equip de Govern, Sumem per Salou i PSC (12); 4 vots en contra, d’ERC; i 5 abstencions, de Ciutadans i PP.

El ple va aprovar, també, una moció de l’alcaldia per nomenar nous representants de l’Ajuntament en diversos organismes, amb els vots a favor de Sumem per Salou i PSC (12). ERC, Ciutadans i PP hi van votar en contra.

Document Actions