Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Urbanisme i planejament

Salou inicia un concurs públic per construir i explotar una gran superfície comercial que dinamitzi el centre del municipi

dimecres 29 març 2017

El govern busca generar més moviment de persones en l’eix comercial del poble i de pas revitalitzar el mercat municipal

 

També s’ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2016 amb un superàvit de 5,6 milions d'euros

 

El ple de l’Ajuntament també ha aprovat una moció que insta a modificació el finançament del municipis per tal de poder revertir el superàvit en les necessitats de la ciutadania

 

 

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Salou ha portat avui a l’aprovació del plenari l’inici d’un concurs públic per atorgar a un tercer una concessió administrativa d’ús sobre el solar propietat de l’Ajuntament a la Via Roma, a l’objecte de construir i explotar un establiment comercial alimentari que pretén revitalitzar el punt més comercial del municipi,  a la zona centre. Es tracta d’una primera actuació inclosa en la proposta encaminada a reordenar l’àmbit.  

 

Segons la proposta que ha passat avui pel plenari -i que han estat treballant els darrers mesos des de la Regidoria de Gestió de Territori conjuntament amb Promoció Econòmica, de Ciutat i Comerç- es justifica l’atorgament de la concessió on actualment se situa un aparcament a l’aire lliure a l’efecte de revitalitzar el nucli comercial de Salou centre, a tocar de l’espai del mercat i prenent  referències de múltiples actuacions realitzades en els mercats a Catalunya,  amb molt d’èxit ja contrastat , pel que -com explicava l’alcalde Pere Granados “es proposa ordenar un ampli espai comercial en la zona centre on hi ha més comerços estables a Salou durant tot l’any però necessitem un motor que dinamitzi la zona i creï la massa crítica de persones que transiten per la zona”. Pretenem, com deia el batlle, dinamitzar la zona que agrupa l’eix de la Via Roma, Via Augusta, Carrer Barcelona, Berenguer de Palou, entre d’altres carrers, i també, per proximitat el mercat municipal.

 

La proposta ha rebut el vist-i-plau del govern amb 10 vots, i els vots contraris d’ERC, PP, Guanyem Salou i C's.

 

Superàvit municipal

En el decurs del ple també s’ha donat compte de la liquidació del pressupost del 2016 amb un superàvit  de mes de 5,6 milions d’euros. Segons ha explicat el regidor de Serveis Econòmics, Toni Brull, les arques municipals tanquen els números en positiu, i, el Romanent Líquid de Tresoreria, la dada que ofereix una idea del “superàvit” o “dèficit” acumulat durant tots els anys de vida de l’entitat es manté en números positius arribant als 5.655.782,73 euros. “Tenim una bona salut econòmica a l'Ajuntament, i això es important”.

 

Per Brull, s’han donat una sèrie de circumstàncies que han fet que aquests comptes es tanquin en positiu; d’una banda, apuntava: “el govern ha treballat molt dur i ha fet una bona gestió prioritzant els serveis a la ciutadania i amb un control de l’acció de govern per part de la regidoria de Serveis Econòmics que ha donat els seus fruits; amb una millora del funcionament dels centres gestors durant el 2016”, a més -afegia Brull- “hi ha hagut un increment en 2,5 milions d’euros de la recaptació per sobre de les previsions”, en un 50% per majors ingressos urbanístics, un 15% per ingressos de major recaptació executiva i un 35% dels ingressos de la Generalitat per inversions endarrerides o per majors subvencions d’acció social i ocupació. Per tot plegat, Brull ha assegurat que "segurament finançarem les obres del 2017 amb recursos propis i no anirem a crèdit”. 

A més, una altra dada que posa de relleu la bona marxa de les arques municipals rau en el fet que la despesa corrent ha crescut un 0,98%; un percentatge inferior al límit legalment previst de l’1,8%. Brull, ha volgut felicitar tant els centres gestors com a l'esforç de tots els implicats a l'hora de gestionar de manera mes eficient.

 

Les mocions

En l’apartat de mocions, se n’han debatut fins a 3. La primera, presentada pel grup de Ciutadans demana que l’Ajuntament insti als comerços a oferir un major i més atractiu ventall de productes per a persones que pateixin de celiaquia. El grup ha proposat que des de l’ajuntament es tinguin en compte a les persones que pateixen aquesta malaltia i es facin més campanyes tant d’informació com de sensibilització entre la població; així com instar tant a la Generalitat de Catalunya, com al govern espanyol que tinguin un major compromís e implicació vers aquesta malaltia en el municipi. La regidora de Sanitat, Martina Fourrier, ha fet alguns suggeriments per complementar la moció que, finalment, ha rebut el vist-i-plau de tots els grups municipals per unanimitat.

 

La segona de les mocions ha debatut sobre la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys naturalesa urbana. Tots els grups municipals del consistori –excepte el PP-  han subscrit aquesta moció en la que s’insta al govern de l’Estat per tal que modifiqui el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts en la sentència del Constitucional. A més, s’ha demanat més assessorament a disposició dels ciutadans en aquesta matèria.  Tots els grups –excepte el PP- han estat a favor de promoure un debat públic al voltant del finançament dels ens locals, per tal d’esdevenir administracions sostenibles econòmicament i poder desenvolupar així les competències assolides.

 

La darrera de les mocions també votada per unanimitat dels grups demana al Govern de l’estat que redacti una Llei per l’autorització del superàvit dels exercicis anteriors en el nou any en curs per part dels ajuntaments i diputacions. En aquest sentit, el regidor d’hisenda Toni Brull ha recordat com l’actual llei només permet revertir el superàvit en amortització de crèdits o en inversions sostenibles. “Creiem que ha arribat el moment de canviar aquesta Llei perquè els municipis tenim necessitats socials, d’ocupació, entre d’altres, i volem afavorir que sigui la ciutadania qui es beneficiï directament d’aquests diners”, apuntava. Així, es demana que el nou sistema de finançament local incorpori les reivindicacions històriques de les entitats locals.

 

Altres punts

Un altre punt aprovat per unanimitat ha estat la proposta de serveis als ciutadans referent a la presentació de l’Associació Oncològica Dr Amadeu Pelegrí i la seva presidenta Murielle Reig com a mereixedora del diploma de mèrits per serveis distingits prestats a favor del municipi i la comarca que atorga el consell comarcal del Tarragonès.

Document Actions