Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Comunicat d'Alcaldia de Salou respecte del CRT

Arran de l’aprovació d’una esmena per part del Parlament de Catalunya, que prorroga el Consorci del CRT i les condicions del repartiment de la fiscalitat al 50% entre els municipis de Salou i de Vila-seca

divendres 16 març 2012

Arran de l’aprovació d’una esmena per part del Parlament de Catalunya, que prorroga el Consorci del CRT i les condicions del repartiment de la fiscalitat al 50% entre els municipis de Salou i de Vila-seca, l’Alcaldia de Salou vol manifestar i aclarir els següents aspectes:

 

1.- Lamentar l’aprovació d’aquesta disposició que el que fa és imposar una pròrroga forçosa del Consorci del CRT i les seves condicions fiscals, creant una situació jurídicament absurda pels següents motius: en primer lloc perquè ja no existeix a l’haver finalitzat la seva vigència desprès dels 20 anys del termini acordat; en segon lloc perquè l’Ajuntament de Salou ja havia aprovat la seva separació, per tant legalment no forma part d’aquest consorci; i en tercer lloc perquè Salou ja havia proposat la creació d’un nou Consorci com a ens de gestió eficaç del Centre Turístic però revisant, com és just, l’apartat que fa referència al repartiment fiscal davant la nova situació jurídica creada.

 

2.- En aquest sentit, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat que aquesta esmena que prorroga el Consorci és “improcedent, injusta i il·legal per inconstitucional”. Primer perquè no respecta la voluntat expressada unànimement per la Corporació, la qual cosa suposa vulnerar els principis d’autonomia i llibertat de decisió municipal. I segon perquè el Consorci, un cop finalitzada la seva vigència de 20 anys només podria continuar en cas que els dos Ajuntaments n’haguessin fet manifestació expressa de la seva voluntat, com així ho recullen els seus Estatuts, i aquest pronunciament no s’ha donat en cap cas ni per Vila-seca ni per Salou.

 

Per tant, davant d’aquesta situació, anunciem que s’impugnarà l’esmena i tots aquells actes administratius que de la seva aplicació se’n derivin, i es plantejarà una qüestió d’inconstitucionalitat davant dels tribunals, com a mesura per defensar els interessos i els drets legals de Salou, que han estat vulnerats per l’esmena.

 

3.- L’alcalde de Salou sempre ha fet l’esforç de buscar el diàleg i la negociació, i ningú podrà acusar mai a Salou de no haver buscat reiteradament la trobada amb l’alcalde de Vila-seca, sistemàticament rebutjada. I seguirem fent-ho perquè només amb un diàleg obert i constructiu i la corresponsabilitat de totes les parts, podem avançar en un acord necessari per a tots.

Proves dels intents de Salou per obrir la normalitat d’un diàleg fluït les tenim en les reiterades peticions, contactes i reunions mantingudes per l’alcalde de Salou tant amb l’empresa inversora de PortAventura, com amb representants del govern de la Generalitat, per tal d’exposar i formular una proposta de sobres coneguda (57%-43% durant 5 anys), però que sempre van ser defugides inexcusablement per  l’Ajuntament de Vila-seca,  optant pel silenci, la incompareixença sistemàtica i la desconsideració com a resposta.

 

4- Finalment, amb motiu d’una visita a Madrid, es va propiciar i mantenir una llarga reunió amb presència del delegat del Govern a Tarragona, en la qual es va poder arribar a un principi d’acord per tal de crear una comissió tècnica que estudiï i determini els drets fiscals que correspondrien a cada muncipi d’acord amb la nova situació jurídica creada després d’haver-se complert el termini de 20 anys de vigència del consorci. Informe que donaria pas a un acord de repartiment de la fiscalitat del nou CRT.

 

 

 

5.- No podem oblidar que durant 20 anys Salou ha estat lleial, solidari i generós amb el veí municipi de Vila-seca, cedint-li una part dels seus ingressos fiscals, per compensar el fet que l’esmentat municipi hagués d’acollir algunes hipotètiques servituds infraestructurals amb la implantació del CRT que, per altra part, no li generen cap càrrega econòmica i en canvi li han permès millorar la seva connectivitat amb el territori i desenvolupar àmbits d’activitat econòmica. El repartiment de la fiscalitat al 50% durant els 20 anys pactats per ambdues bandes no tenia altre motiu ni sentit que aquesta compensació.

 

6.- Jugar a percentatges d’execució del CRT com argument per prorrogar els termes de distribució de la fiscalitat entre Salou i Vila-seca és com aferrar-se a un clau roent; perquè no té fonament ni rigorositat tècnica ni jurídica. 

Recordem que l’any 2008 el CRT, en base a l’informe de PortAventura, el propi Consorci certifica que totes les obres d’urbanització i instal·lacions es troben finalitzades.

Aquest informe signat per la Junta de Consorci diu clarament que “les obres d’urbanització s’han portat a terme d’acord amb el contingut dels plans parcials i els projectes d’urbanització”.

També cal deixar clar que la naturalesa del Consorci era per gestionar i garantir principalment, com diu el seu article 5, “una unitat d’acció pública en l’àmbit de CRT” (i no de continguts i interessos privats) i “exercir la gestió i potestats urbanístiques de les actuacions territorials”, tots d’incidència urbanística com la gestió i execució del previst en el planejament.

 

7.- Amb tot això, Salou reitera la seva voluntat tant de seguir endavant en la defensa dels seus drets fiscals, com de trobar el consens sobre el futur del Consorci, proposant de nou el repartiment generós de la fiscalitat en la proporció del 57% per Salou i el 43% per Vila-seca durant 5 anys.

Alhora proposa crear una comissió de tècnics mixta -designada en un número equitatiu per cada un dels ajuntaments-  perquè faci un estudi dels percentatges de participació fiscal que haurà de tenir  en compte els fets imposables que a cada territori li corresponen dins de l’àmbit del CRT i emeti un informe determinant el percentatge real que s’aplicaria dins el nou consorci.

Document Actions