Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El futur del nivell de qualitat dels veïns de Salou passa pel seu sector comercial i de serveis

dijous 08 octubre 2009

El primer informe socio-econòmic de l'Observatori de Comerç posa de rellevància la importància vital del per a generar riquesa social local

L'estudi destaca que l'oferta només fidelitza un 10% de la població autòctona i té una nul·la capacitat d'atracció de municipis veïns

L'Observatori de Comerç de Salou, dins la seva àrea de treball de Gestió del Coneixement, ha tret a la llum el primer informe socioeconòmic del teixit comercial del municipi. En aquesta ocasió, l'Observatori ha presentat un Indicador Sintètic del comerç de Salou, el qual recull les dades més rellevants en un únic valor descriptiu.
'Aquest informe ens permet saber on ens trobem, per poder prendre les decisions més encertades en la direcció correcta', manifesta Pedro Lavilla, Regidor de Comerç, Mercats i Consum. Per al regidor del PP, 'aquest primer informe ens demostra una cosa que ja sabíem: que el comerç té un pes transcendental en el nostre municipi, i que el bon o mal desenvolupament d'aquest depèn el futur de Salou'.

'El que està clar -prossegueix Lavilla-, és que ha finalitzat una etapa on la marcàvem els comerciants amb la nostra oferta, per passar a una etapa on el ritme ve marcat per la demanda'. Per al titular de comerç, si no està a l'altura de les circumstàncies, 'en el pitjor dels escenaris, pot passar que ens quedem sense una demanda òptima i necessària. Així doncs, ara és temps de sumar entre tots per reinventar '.

1.-El sector comercial i de serveis representa el sector base sobre el qual se sustenta l'economia de Salou, tant en creació d'ocupació com en valor afegit brut. En aquest sentit, si ja el 2001, en ple boom de la construcció, el sector comercial i de serveis registrava el 86% del valor afegit brut del municipi, podem afirmar amb tota tranquil·litat que, a dia d'avui, en plena crisi del totxo, podem extrapolar el seu pes percentual a valors iguals o superiors al 90%.

2.-El sector comercial i de serveis sustenta la seva activitat empresarial en el consumidor estranger, ja que tan sols fidelitza poc més del 10% de la població autòctona i té pràcticament una nul·la capacitat d'atracció de consumidors potencials dels municipis limítrofs (0,6%). Això vol dir que el sector comercial i de serveis de Salou té un perfil eminentment estacional, centrant la seva oferta a la punta turística dels mesos estivals, els quals, fins ara, doblen la mitjana de població flotant anual.

3.-La procedència del turista estranger, majoritàriament britànic, revela un perfil sociològic de consumidor potencial que busca una oferta comercial econòmica i de poca qualitat. Això queda patent en l'oferta comercial de Salou en el cap del rànquing se situa als bars i bars-restaurants, seguit en segona posició per als punts de venda generalistes d'objectes de souvenirs.

4.-Al costat d'una oferta comercial de baix valor afegit, excessivament dependent d'un turisme de nivell mitjà / mitjà-baix, cal sumar-hi la realitat sociològica del propi municipi de Salou en què un 42% de la població censada (i no real) és d'origen immigrant, sent la comunitat senegalesa la majoritària, seguida a distància de la romanesa, la britànica i la marroquina. Un segment poblacional, l'immigrant, que desenvolupa principalment la seva activitat dins del sector comercial i de serveis. Un factor social al qual se li ha de sumar el baix nivell d'instrucció de la població autòctona, amb un índex del 10% de ciutadans sense instrucció i un 13% escàs de segment de població amb formació universitària.

5.-Els actuals indicadors econòmics i socials de Salou presenten un sector comercial i de serveis, d'una banda, clau per al desenvolupament econòmic del municipi, però per altra banda i al seu torn, amb grans riscos potencials a curt i mig termini a causa de seus nombrosos punts febles: una dependència excessiva a l'estacionalitat i a un consumidor estranger molt vulnerable als períodes de recessió econòmica, una oferta comercial sense valor afegit, i un baix nivell de qualificació del sector.

Document Actions