Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El govern de Salou proposa reduir d'un 2% l’impost de Béns immobles i no apujar la resta d'impostos i taxes municipals

dimarts 24 novembre 2015

La baixada efectiva de l'IBI pels ciutadans de Salou serà del 12%, ja que es modifiquen els valors cadastrals per no aplicar l'augment en aquest impost realitzat per l'administració de l’estat

 

Mantenen, d'una banda, les bonificacions per protegir a les famílies amb especial necessitat econòmica, i per l'altre, mesures per promoure l’activitat econòmica

 

La proposta d’ordenances s’ha fet amb un procés de diàleg amb la resta de grups polítics que composen el Ple de l’Ajuntament

 

El govern de l'Ajuntament de Salou portarà al plenari de demà dimecres una proposta d’ordenances fiscals (OOFF) per l’any 2016 que es basa en tres eixos que s'han considerat irrenunciables. D'una banda, reduir la pressió fiscal als ciutadans de Salou i mantenir l’oferta de serveis que presta l’Ajuntament sense incrementar-ne el preu; en segon lloc protegir a les famílies amb especial necessitat econòmica i promoure l’activitat econòmica i, finalment, fer una proposta de consens amb la resta de grups polítics.

Així, com ha explicat l'alcalde Pere Granados, pel proper any, les OOFF “que portem a l'aprovació del plenari destaquen per l’esforç que s’ha fet per reduir la pressió fiscal amb una baixada real del 2% del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles i per no apujar la resta d’impostos i taxes”. En el cas de l’IBI (l'impost de béns immobles) -ha explicat el batlle- “la modificació de valors cadastrals realitzada per l’administració de l’estat per l’any 2016, hauria suposat una pujada del 10% del rebut pels contribuents. En canvi, les ordenances fiscals pel 2016 no només neutralitzen aquest increment dels valors cadastrals sinó que afegeixen una baixada addicional del 2% del rebut”.

La resta de taxes i impostos municipals no tindran cap increment pels contribuents i es congelen. Com la voluntat de l’Ajuntament es mantenir la seva oferta de serveis als ciutadans en benestar, activitats esportives, de lleure, d’enseyament i culturals, sense reduir la qualitat, els possibles increments de cost no es repercutiran als seus usuaris i l’ajuntament farà l’esforç d’assumir aquest costos al seu pressupost.

Per la seva part, el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, ha explicat que les OOFF pel 2016 mantenen el seguit de bonificacions per protegir a les famílies amb especial necessitat econòmica per una banda, i per promoure l’activitat econòmica per l’altra. “Aquestes OOFF esdevenen un instrument de foment i d'impuls a l’economia com a camí per a la sortida de l’actual situació ja que ajuden al creixement econòmic i a la creació de nous llocs de treball a les empreses (en especial la petita i mitjana empresa i els autònoms)”, assegurava.

Així es mantenen les mesures anticrisi que es van començar a aplicar a l’any 2010, i que amb l’ampliació aplicades enguany arriben a les 73. Algunes d’aquestes són:

 • L’ajut per la pobresa energètica (llum, gas i aigua) a persones amb recursos limitats segons renda.
 • Bonificació de taxes esportives depenent del grau de discapacitat superior al 33% i condicionant i ponderant una bonificació de fins al 100% de les taxes esportives en funció del nivell de renda.
 • Promoció de l’ocupació 2016. Es manté el programa i les bases reguladores per ajuts a les empreses i nous emprenedors locals. Ajuts a empreses per la creació de nous llocs de treball a veïns de Salou inscrits a la borsa de treball i ocupació que gestiona l’Ajuntament.

 

Noves mesures fruit del consens

L'alcalde també ha volgut destacar que l’elaboració d'aquestes OOFF “s’ha fet amb un procés de diàleg amb la resta de grups polítics que composen el Ple de l’Ajuntament. En aquest diàleg s’han escoltat les propostes que aquests grups han fet, s’han incorporat a les ordenances aquelles propostes que eren tècnicament viables i que no posaven en entredit els eixos bàsic de reducció de la pressió fiscal, de protecció a les persones amb més necessitat econòmica i promoció de l’activitat”. Així, en la comissió informativa en la qual es van debatre les OOFF s'han mostrat favorables, a més del grup de CiU-FUPS al govern, el grup de Ciutadans; el Grup Municipal del PSC i el de Guanyem Salou, i va comptar amb l'abstenció d’ERC i de PP.

En la bateria de mesures que s'incorporen en aquesta proposta d'OOFF pel 2016 hi ha les següents proposicions:

 • Pel que fa a l’IBI  s’ha pres el compromís de dur a terme un estudi i la posterior redacció d’un reglament regulador pel qual es preveu  aplicar un recàrrec en aquest impost de fins a un 50% a aquells habitatges que estiguin permanentment buits i siguin propietat d’entitats bancàries i promotores.
 • Pel que fa al lloguer social també es redactarà un reglament regulador que incorpori una bonificació de l’IBI als propietaris d’habitatges que els destinin a lloguer social o emergència social d'un 75% i d'un 50%, respectivament, per mitjà d’un servei de lloguer social i borsa d’habitatges gestionat per l’Ajuntament.
 • Els vehicles amb motor elèctric gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost de vehicles.
 • En l’apartat de l’ICIO, l’impost de construccions i obres, es recull una bonificació de fins a un 95% per a aquelles obres de rehabilitació (inclou les d’aprofitament energètic) i arranjament de les façanes en zones urbanes consolidades sotmeses a un pla de millora urbana.
 • També es preveu una bonificació de fins al 50% de l’ICIO per a obres de rehabilitació (inclou les d’aprofitament energètic) i arranjament de façanes d’edificis d’antiguitat superior a 25 anys.
 • Pel que fa a la plusvàlua. Es fixa una ampliació en l’exempció de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana en un 100% per les causes de dació de pagament en l’habitatge habitual al deudor hipotecari davant l’entitat bancària.
 • Pel que fa a la taxa de documents administratius: en les borses de treball per l’Ajuntament de Salou gestionades pel departament de Recursos Humans s’aplicarà una exempció de la taxa a persones que no percebin cap prestació econòmica superior al salari social establert en normativa vigent.
 • Es crea una nova taxa que permet llogar nínxols al Cementiri Municipal, fet que fins ara no estava previst, donat que eren de compra.
 • També es determina que hi haurà una exempció de les taxes pel lloguer d’instal·lacions municipals a entitats i associacions culturals i esportives sense ànim de lucre i que figurin inscrites al registre municipal d’entitats de Salou.

 

 

 • Es manté l’ajut la taxa de residus als majors de 60 anys i s’amplia a persones amb recursos limitats, segons el nivell de renda.

 

Barragán també ha recordat que es manté el Sistema de Pagament Fraccionat de tributs en 10 mensualitats sense interessos i bonificant l’1% del total,  així com el Sistema de Pagament Avançat (en un únic rebut) que permet unificar en un pagament al mes de febrer el conjunt de tributs i al qual s’hi aplica una bonificació del 2% sobre l’import total.

Fitxers adjunts

Galeria d'imatges

mesures.jpg

Document Actions