Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

El ple de Salou demana a l'Agència Catalana de l'Aigua la reubicació de l'estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) de Maripins, Cala Crancs i vessant Llevant del Cap Salou

dijous 07 abril 2022

L'alcalde Pere Granados va llegir la declaració institucional, presentada, ahir dimecres, en sessió plenària, que té com a objectiu aconseguir canviar la seva ubicació actual, per tal de minimitzar els efectes que ocasionarà a la comunitat veïnal de Golden Pineda

Tots els grups municipals també van presentar una moció en defensa del servei públic de Correus a Salou

 

Salou va presentar, ahir dimecres, 6 d'abril, en sessió plenària ordinària, una declaració institucional sobre la reubicació de l'estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) de Maripins, Cala Crancs i vessant Llevant del Cap Salou, per tal de minimitzar els efectes que la ubicació actual ocasionarà als veïns de la Comunitat de Propietaris Golden Pineda.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, en representació de tots els grups municipals, va procedir a la lectura de dita declaració, la qual reflecteix el compromís de l'Ajuntament de Salou per traslladar a l'Agència Catalana de l'Aigua la proposta tècnica elaborada per l'entitat veïnal i el plànol que l'acompanya, per tal de reubicar l'EBAR a l'altre costat de l'Avinguda del Pla de Maset. També, sol·licitar a l'ACA que atengui i prengui en consideració les queixes que han manifestat els veïns de la Comunitat davant de la Corporació, en relació a dit projecte de sanejament, amb el prec que s'aculli la petició formulada per l'esmentada Comunitat. I, per últim, traslladar el present acord a l'ACA i a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Moció

D’altra banda, tots els grups municipals que componen el ple van presentar una moció conjunta en defensa del servei públic de Correus a Salou.

En aquest sentit, es requeria a l’ISAE Correos y Telégrafos, S.M.E; a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI); al Ministeri d’Hisenda; al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; i al Govern de l’Estat, perquè afrontessin, diligentment, la cobertura dels llocs estructurals a la Unitat de Repartiment de Salou necessaris per oferir un servei de qualitat a la ciutadania; i que mantinguessin la qualitat de les condicions laborals, garantint una plantilla amb prou treballadors i treballadores que permeti les corresponents substitucions per malaltia, permisos o vacances.

I, també, es demanava que garantissin els compromisos de finançament, actualment insuficients, que permetin a la localitat, complint els paràmetres de qualitat determinats per llei, el correcte exercici de la prestació dels serveis postals, i assegurant que tots els ciutadans/es rebin el repartiment de correspondència els 5 dies a la setmana, com també marca la Directiva Postal europea.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat.

 

Altres punts

El plenari de Salou també va aprovar ahir la suspensió de llicències i tràmits per a la formulació del Pla Especial Urbanístic Autònom de l'àmbit d'equipaments en sòl no urbanitzable situat en la zona d'Emprius, al voltant de la nova estació de ferrocarril, amb l’objectiu d’estudiar-ne la formació o la reforma. Aquest punt de l'ordre del dia va comptar amb els vots a favor de SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i les abstencions de C's i PP.

I es va acordar, també, el desistiment de la tramitació de la modificació puntual (MP-59) del POUM referent a l'ajust de límits del PMU-01 i a la determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació, atès que ja s’han resolt les incerteses que van provocar la paralització de la seva tramitació, gràcies a l’adjudicació de les obres de construcció de la nova estació Salou-PortAventura, un fet que va donar lloc a l’acord de ple de data 23-02-2022 d’aprovació inicial d’una nova proposta, coherent amb la nova situació. Aquest punt es va aprovar amb els vots favorables de SUMEM PER SALOU, PSC i ERC; i les abstencions de C's i PP.

Així mateix, es va aprovar, de forma unànime, el requeriment a la Generalitat de Catalunya per al finançament per a l'execució del projecte "Via de connexió entre el centre urbà de Salou i el parc, a través del traçat actual del ferrocarril”. Es demanava que procedís a fer les previsions pressupostàries per als exercicis 2023 i següents que corresponguin per a l’execució de dit projecte.

D’altra banda, es va donar llum verda, per unanimitat, l'actualització de les tarifes del servei urbà de taxi, per a aquest any 2022.

Pel que fa a assumptes d’hisenda i gestió econòmica, es va aprovar, de forma inicial, la modificació de l'ordenança fiscal número 4, relativa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2022. Aquest punt de l'ordre del dia va comptar amb els vots a favor dels grups municipals SUMEM PER SALOU i PSC; els vots en contra de C's i PP; i les abstencions d'ERC.

Salou també va aprovar, de forma unànime, la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el jaciment arqueològic del Mirador de Salou i Vial Romà, i els jaciments romans Vil·la de la Burguera de Salou i Vil·la de Barenys, per tal inscriure’ls al Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

En aquest sentit, l'alcalde Pere Granados va posar de manifest la feina que es duu a terme des de l'Ajuntament, i des del Govern municipal, per tal de “protegir i posar en valor els nostres bens culturals i històrics”; i el treball de recuperació del patrimoni històric, “molt ric i malauradament, molt desconegut pel nostre territori”; i fer-ho en “totes les etapes de la seva història”, una història “mil·lenària”, va recordar, assenyalant que “volem prendre consciència de quin es el nostre passat com a municipi i també crear un nou producte turístic, en el qual el patrimoni històric és un element fonamental i essencial”.

 

Document Actions