Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

L’Ajuntament de Salou permet l’ajornament de la taxa de l’IBI i dels residus com a mesura anticrisi

Aquest ajornament neix amb l’objectiu d’ajudar a aquelles persones que es troben en una situació econòmica complexa

dimecres 23 març 2011

L’Ajuntament de Salou impulsa un conjunt de mesures anticrisi per facilitar el pagament de taxes municipals.   La primera de les mesures està adreçada a poder fer front els impostos i taxes de residus dels habitatges per aquelles persones que tinguin la condició d’aturat i no rebin cap subsidi d’atur ni d’altres contraprestacions econòmiques de cap classe, en un termini màxim de dos anys. Aquesta mesura consistent en el ajornament de la taxa neix amb l’objectiu de facilitar el pagament a aquelles persones que es troben en una situació econòmica complexa per la seva condició d’atur i s’emmarca en el conjunt de mesures anticrisis que s’impulsa des de l’Ajuntament de Salou des del passat mes de juny.

Els impostos que es poden ajornar son aquells que graven els béns bàsics com l’IBI de l’habitatge habitual, les taxes municipals originades per l’habitatge habitual (taxa de residus sòlids urbans i taxa de gual) o impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Entre les condicions necessàries per poder acollir-se a aquesta ajuda està la de ser una persona aturada i no rebre cap subsidi d’atur ni altres rendes ni contraprestacions econòmiques de cap classe.  La persona sol•licitant a més ha de romandre empadronada al municipi com a mínim un any. A més, per poder acollir-se a aquesta mesura, la persona ha de tenir un únic immoble com a vivenda habitual.

Sempre que es reuneixin les condicions necessàries, l’ajornament de l’impost podrà realitzar-se durant el 2011 i el 2012, posteriorment es procedirà al cobrament habitual. El termini màxim per presentar la sol•licitud d’ajornament  de les taxes serà del 16 de maig en el cas de l’impost de vehicles de tracció mecànica i taxa de guals i del 15 de setembre per l’impost de bens immobles urbans (IBI) i la taxa de residus.

La segona de les mesures consisteix en que es permetrà pagar els impostos de l’IBI i la taxa de recollida  de residus urbans domiciliaris a l’habitatge habitual de manera fraccionada en dos pagaments. Es tracta d’una altra de les mesures  de les accions contemplada dintre del Pla Municipal de Mesures Anticrisi per facilitar al ciutadà el pagament dels impostos bàsics.

Es podrà pagar el 50% fins el 15 de setembre de 2011  i l’altra 50% de l’import fins el 15 de desembre de 2011. Els sol•licitants que es vulguin acollir a aquesta mesura no podran superar els 16.000 euros d’ingressos bruts

La tercera de les mesures més significatives és que els interessats es podran acollir a  l’ajut per fer front a les taxes d’obertura de locals comercials de l’any 2011 consistent també en el seu ajornament sempre que es compleixin els requisits establerts.

El regidor de Gestió Econòmica i Hisenda , Jesús Barragán, ha explicat que “aquesta és una més de les mesures que està impulsant l’Ajuntament  dintre del seu Pla per fomentar l’estalvi i facilitar als contribuents el pagament dels impostos i altres taxes”.

Els ciutadans podran contactar amb la oficina OAC (977 30 92 00) per rebre més informació de la gestió d’aquestes ajudes.

L’Administració Electrònica
D’altra banda, i tan aviat es finalitzi la implementació del nou programa de gestió Impuls a l’Administració Electrònica aquests impostos es podran fraccionar en 10 mesos pels ciutadans que així ho desitgin. Recentment s’ha impulsat una campanya explicativa sobre les posssibilitats de l’atenció on-line. Aquesta oficina permet una notable millora del servei al ciutadà però també implica una modernització i una millor eficàcia en la gestió administrativa de l’Ajuntament.

Document Actions