Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

La Junta de Govern local acorda presentar una querella criminal contra l’ex director de l’Escola de Comerç de Costa

També ha acordat l’anul·lació d’un seguit de factures contractades de manera irregular

dimarts 17 abril 2012

La Junta de Govern local d’avui ha acordat presentar una querella criminal contra l’ex director de l’Escola de Comerç de Costa (ECC) per les irregularitats detectades en la contractació de serveis, convenis i altres acords marc en el període en que l’escola va estar en funcionament (des del 6 d’octubre del 2009) i amb la voluntat de defensar els interessos generals i econòmics municipals.

Aquestes irregularitats van sortir a la llum amb la constitució de la nova corporació municipal i, concretament, amb el canvi d’adscripció de l’ECC de la regidoria de Comerç a la d'Ensenyament.

En una nota de règim intern amb data 6 de juliol de 2010 ja es va advertir a l’ECC que “es tracta d’un programa formatiu, que depèn de l’Ajuntament de Salou, adscrit inicialment a la Regidoria de Comerç i no disposava ni ha disposat de personalitat jurídica pròpia”, per tant (...) “qualsevol acte administratiu que se subscrigui per part de l’Ajuntament de Salou i que incorpori la documentació d’ECC haurà de tenir present aquesta situació jurídica”.

 

Com dèiem, amb el canvi d’adscripció de Comerç a Ensenyament es van detectar un seguit de deficiències i la falta de documentació en els expedients de contractació, fet que va motivar una investigació interna i una paralització administrativa de les factures, contractes i convenis per tal d’estudiar en profunditat la feina feta des de la seva creació.

Així, amb data 11 d’agost de 2011 un primer informe detalla que no existeixen procediments de licitació dels serveis o subministraments, ni informes previs, ni documentació preparatòria del contracte; a més d’existir factures d’una mateixa empresa per imports que superen el màxim tipificat a la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP); a més de no respectar-se els principis bàsics que inspiren la contractació pública produint-se defectes de forma i de fons, els quals, han determinat la nul·litat de les mateixes.

Un dels exemples més flagrants d’aquestes irregularitats són el contracte que una persona vinculada al programa formatiu va signar amb una empresa per dur a terme un curs d’alta preparació per a dependents. El contracte que signa el representant del proveïdor i una altra persona (en nom de l’Ajuntament de Salou –ECC) no figura, ni ha figurat mai com a treballador de l’Ajuntament i, molt menys, disposava de capacitat i legitimació per a contractar, ja que els convenis han de ser aprovats per l’òrgan competent i signats pel representant legal de la Corporació. Aquest fet, podria constituir presumptament un exercici il·legítim d’autoritat o funcionari públic atribuint un caràcter oficial a la documentació, la qual, no tenia la persona que va signar el document.

Cal destacar que l’import de les factures consignades i autoritzades per l’anterior regidor de Comerç que hi tenia les competències en l’anterior mandat pugen als 7.791,62 euros, aquestes i la resta de factures que pugen a 85.746,74 euros s’han aturat i anul·lat un cop detectades les irregularitats administratives. Per tant, totes les factures sobrevingudes no estan  reconegudes de manera que no han suposat cap lesió per a les arques municipals.

El passat mes d’octubre ja es va iniciar la tramitació per tal de declarar la nul·litat de les mateixes i aquestes es van aprovar per la Junta de Govern Local del passat 27 de març.

Document Actions