Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou convoca un procés selectiu urgent per a la constitució d’una borsa de treball per executar els projectes finançats pels fons europeus Next Generation

divendres 10 juny 2022

El període per presentar instàncies comença avui divendres, dia 10, i finalitzarà el proper 20 de juny (ambdós dies inclosos)

Les sol·licituds es poden lliurar a través de la Seu Electrònica, en aquest enllaç (FES CLIC AQUÍ); o bé, presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Salou, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h

 

L’Ajuntament de Salou convoca un procés selectiu, de caràcter urgent, per a la constitució d’una borsa d’ocupació per cobrir llocs de treball de tècnics/ques superiors en diverses especialitats, concretament, d’enginyer/a, arquitecte/a, sanitat, sostenibilitat i jardineria.

L’objectiu és reforçar els serveis existents per poder executar els projectes finançats pels fons europeus Next Generation.

El període per presentar les instàncies comença avui divendres, dia 10, i finalitzarà el proper 20 de juny (ambdós dies inclosos). Es poden lliurar a través de la Seu Electrònica, en aquest enllaç (FES CLIC AQUÍ); o bé, presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Salou, en horari de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

També, es poden entregar a les oficines de Correus, mitjançant correu administratiu; a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger; a les oficines d’assistència en matèria de registres; i als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes.

La documentació mínima i imprescindible per participar és: DNI o equivalent (no obligatori); nivell d'estudis (no obligatori); documentació acreditativa del nivell de català (obligatori, si es disposa d’ella); documentació acreditativa del nivell de castellà (obligatori a qui correspongui); currículum vitae actualitzat; i tots els mèrits que es vulguin al·legar segons el barem determinat a la fase de concurs.

 

Sistema de selecció

El sistema de selecció serà per concurs. Constarà de les següents fases: valoració de mèrits; entrevista curricular i competencial estructurada, realitzada de manera individual; prova de llengua catalana nivell de suficiència C1; i prova de llengua castellana nivell B2.

La fase de concurs es basarà en l’experiència laboral; les titulacions acadèmiques superiors; la formació complementària; la formació relacionada amb el funcionament de l’Administració Pública i amb la gestió d’equips i projectes; i en les activitats científiques, de difusió del coneixement i premis.

Els drets d’examen tenen un preu de 10 euros. Són exemptes de pagar aquestes taxes: les persones amb discapacitat igual o superior al 33%; les persones que figuren com a demandants de treball durant el termini, com a mínim, d’un mes anterior a la data de la convocatòria en la qual sol·licitin la seva participació. Són requisits per gaudir de l’exempció que, en aquell termini, no hagin rebutjat cap oferta d’ocupació adequada ni s’hagin negat a participar, llevat de causes justificades, en accions de promoció, formació o reconversió professional; i que, així mateix, no tinguin rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

Per tal de gaudir de l’exempció, a banda del document acreditatiu de ser demandants de treball, cal que presentin un certificat.

Així mateix, les persones que presentin la instància a través de la Seu Electrònica podran beneficiar-se d’un 10% de bonificació.

Document Actions