Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

Salou posa en marxa pel 2013 un nou sistema de fraccionament de pagament dels tributs

Es podrà sol·licitar a partir del proper dia 2 i fins al 31 de gener per poder fer front als imports totals repartits en 10 mensualitats

divendres 28 desembre 2012

A partir del proper dia 2 de gener els contribuents de Salou i les empreses del municipi podran sol·licitar acollir-se a una nova mesura econòmica per tal de pal·liar l'efecte del cost del pagament dels tributs periòdics a les arques municipals. Així, aquells que ho sol·licitin podran sumar-se al nou Sistema de Pagament Fraccionat (SPF) de tributs que ha engegat per primer cop l'Àrea de Serveis Econòmics i que permet fer front als impostos en 10 mensualitats, de febrer a novembre mitjançant una domiciliació bancària que es carregarà el dia 5 de cada mes. El regidor de l'Àrea, Jesús Barragán, ha assenyalat com aquest Sistema de Pagament Fraccionat permet liquidar de manera fraccionada l’import total que ha de pagar un contribuent al 2013 “amb una bonificació de l'1% per la qual cosa estimem que pot resultar interessant per a tothom per tal de prorratejar els tributs i repartir millor les càrregues”.

El càlcul d’aquest import s’estima amb l’aplicació de les ordenances fiscals de l’any 2013 a les dades tributàries de titularitats del sol·licitant al 2012 i serà d'aplicació en l'Impost sobre Béns Immobles; la taxa per recollida de residus urbans; l'impost sobre Vehicles i Guals i, finalment en la taxa de Cementiri. Segons han assenyalat les mateixes fonts en la darrera mensualitat del mes de novembre es regularitzarà l’import estimat que es va calcular amb l’import real que li correspon pagar al sol·licitant (amb les altes, baixes i bonificacions que hagin tingut lloc al 2013).

“Aquesta mesura que és d'aplicació per primera vegada al nostre municipi serà possible gràcies a la inversió que s'ha dut a terme en l'àrea de noves tecnologies per l’adquisició de nous suports informàtics que permeten gestionar aquests conceptes d'una manera diferent”, ha explicat el regidor. Ara bé, des de l'àrea de Serveis Econòmics asseguren que només es podrà cursar una sol·licitud per l’import total dels tributs anteriors. No es pot sol·licitar el Sistema de Pagament Fraccionat per només alguns d’aquests tributs.

Si el sol·licitant incorregués en l’impagament de qualsevol de les mensualitats, es procedirà a l’anul·lació del Pagament Fraccionat.

En cas de renúncia o anul·lació per impagament, les quantitats ja liquidades fins la data s’aplicaran als deutes existents, per ordre de major a menor antiguitat, recuperant-se el termini normal de pagament, amb la data de venciment del període voluntari ordinari corresponent a cada tipus d’ingrés del deute pendent.

 

Com es tramita?

La sol·licitud per acollir-se al SPF es pot tramitar, del 2 al 31 de gener de tres maneres:

  1. A les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou o bé al telèfon de contacte: 977.30.92.00, extensions 1151 o 1152)
  2. A l’apartat corresponent de l’Oficina Virtual del web municipal, www.salou.cat .
  3. Mitjançant correu electrònic a la següent adreça: fraccionaments@salou.cat indicant DNI , noms i cognoms i compte de domiciliació (20 dígits).

Cal tenint present que l'adhesió al sistema es mantindrà en els següents exercicis, mentre l’interessat no ho comuniqui expressament. Finalment, per tal de poder accedir al SPF s'han de complir una sèrie de requisits:

a) Fer la sol·licitud d’adhesió pels canals indicats.

b) No mantenir cap tipus de deutes pendents en via executiva.

c) Efectuar els pagaments de les mensualitats corresponents mitjançant domiciliació bancària

Document Actions