Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Notícies

XVI CONCURS CARTELLS NITS DAURADES 2007

dijous 09 març 2006

El Patronat Municipal de Turisme de Salou convoca el Concurs de Cartells anunciadors de les Nits Daurades 2007, l'obra guanyadora del qual serà la portada de tots els programes i cartells de les Festes Majors d'Estiu del nostre municipi.

Podeu presentar les obres al Departament del Patronat de Turisme a l'Ajuntament (primer pis) des del 23 fins el 27 d'abril.

El concurs arriba enguany a la seva quinzena edició. El cartell guanyador es premiarà amb 2.000 '.

Podeu consultar les bases que s'adjunten:


Primera: Participants

La convocatòria és d'àmbit nacional i internacional. Hi podran participar: grafistes, estudiants d'art, professionals i no professionals que ho desitgin, majors de 18 anys, amb un màxim de dues obres per autor.


Segona: Tema,característiques tècniques, retolació i pseudònims

1)Tema

El tema pot ser qualsevol motiu relacionat amb la celebració, del 10 al 15 d'agost, de les 'Nits Daurades', Festa Major d'Estiu de Salou.
Els treballs han de ser originals i inèdits, i es podran retirar del concurs en cas que no es compleixi aquesta premisa.

2)Característiques Tècniques

La tècnica és lliure, però ha de ser apte per a la seva reproducció a impremta mitjançant quatricomia.

Les mides del cartell han de ser 42cm.x 61cm., mides originals del cartell de la festa. Els cartells que superin aquestes mides no seran acceptats a concurs.

Les maquetes es presentaran a concurs muntades sobre superfície rígida, per garantir la seva correcta exposició i en format digital.

3)Retolació

Hi figurarà necessàriament:
-el logotip de l'Ajuntament de Salou
-el del Patronat Municipal de Turisme, o en el seu defecte, el lloc indicat per ambdues imatges
-la llegenda NITS DAURADES DE SALOU
-data de celebració: DEL 10 AL 15 D'AGOST 2007.

4)Pseudònim

Les maquetes presentades cal que vagin signades a l'anvers amb un pseudònim. A la part exterior d'un sobre tancat ha de figurar el mateix pseudònim i a l'interior el nom, cognoms, adreça, telèfon, fax i e-mail de l'autor o autors del cartell.

Tercera: Dotació dels Premis

S'estableix un únic premi de 2.000 ' per al guanyador en concepte d'adquisició de l'obra premiada previ lliurament de l'original. Aquesta obra quedarà com a propietat del Patronat que, conjuntament amb l'Ajuntament, tindrà facultat per reproduir-la i fer-ne l'ús que cregui convenient.

El Patronat Municipal de Turisme de Salou podrà adquirir les obres per fer-ne l'ús que cregui oportú, previ pagament a l'autor de 90 '.


Quarta: Presentació

Les obres han de ser lliurades a l'Ajuntament de Salou, al departament del Patronat Municipal de Turisme de Salou (Primer pis), del dia 23 al dia 27 d'abril, ambdós inclosos, de 8.00h a 20.00h.

És obligatori que es presenti l'obra en format digital per tal de poder penjar-les a la web, i en format gràfic per poder exposar-les.

A cada participant se li lliurarà un resguard que haurà d'exhibir en el moment de retirar l'obra, del 3 al 7 de setembre de 2007. Finalitzat l'esmentat període, el Patronat Municipal de Turisme de Salou no es fa responsable de les obres no recollides.


Cinquena: Jurat

Per tal de garantir una bona qualitat en el cartell guanyador del concurs, es realitzarà una selecció de les 15 millors obres presentades.

Aquesta selecció es realitzarà mitjançant un jurat professional que segons el seu criteri consideri les més qualificades per encapçalar la festa major d'estiu.

Els participants rebran un avís amb la composició del jurat.

El període de votació popular serà del 15 de maig al 28 de maig (inclosos).

Hi haurà dues vies de votació:
'S'exposaran els cartells presentats al passadís de connexió entre l'Ajuntament i el TAS, on a criteri popular es podrà votar el cartell que més agradi.
'També hi haurà la possibilitat de votar via correu electrònic, ja que els cartells estaran penjats al web de l'Ajuntament, www.salou.org.

Bases de votació
1.Les votacions es podran realitzar, tant a l'Ajuntament (passadís de connexió Ajuntament-TAS), mitjançant butlletes oficials del Patronat de Turisme de Salou i a la pàgina web de l'Ajuntament, www.salou.org.
2.Les votacions es realitzaran del 15 al 28 de maig, totes aquelles votacions fora d'aquest plaç no seran vàlides. Així com les butlletes amb informació incompleta o mal cumplimentades.
3.Només s'acceptarà 1 votació per persona.
4.Es notifica que les dades cumplimentades s'incorporaran als fitxers automatitzats del Patronat de Turisme de Salou, on queda totalment prohibit el seu ús extern.
5.Entre totes les butlletes de votació es sortejaran entrades a PortAvneutra, al igual que amb tots els realitzats a través de la web. Aguests sorteigs es realitzaran davant el Secretari General de l'Ajuntament, el dia 4 de juny de 2007.
6.El PMT de Salou es posarà en contacte amb els guanyadors de les entrades, per a que es passin a recollir per la Seu del Patronat.
7.Queda totalment prohibida la reproducció, modificació o còpia dels cartells presentats en aquest concurs.
8.El PMT es reserva el dret d'efectuar modificacions, per tal de solucionar qualsevol inconvenient produït per causes alienes a la seva voluntat.


Sisena: Veredicte

El veredicte de les votacions es comunicarà a la premsa i personalment a cada un dels artistes participants al concurs, a partir del dia 4 de juny.


Setena: Normes Finals

L'organització vetllarà per la conservació de les obres presentades, però no es fa responsable de la pèrdua de les obres que hi participen ni del seu possible deteriorament.

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases i la renúncia a tota reclamació legal.

Els imprevistos seran solucionats per l'organitzador d'aquest concurs.

Document Actions