Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

La ciutat per temes

Fons d'arxiu i gestió de la documentació

Tipografia documental i classificació de l'Arxiu Municipal de Salou

Fons documental de l'AMSAEl fons d’arxiu de l’Ajuntament de Salou es genera de manera paral.lela a la declaració de Salou com a municipi independent l’any 1989. Així doncs, hom recull la documentació generada per totes les àrees municipals des d’aquesta data fins l’actualitat. L’excepció a aquesta tendència la representen les llicències d’obres, de les quals tenim expedients en custòdia des dels anys 60 del segle XX, i la documentació gràfica, constituïda per fotografies que abarquen a grans trets el conjunt del segle XX.

En quan a volum de documentació, l’Arxiu Municipal consta de més de 1000 metres lineals en diversos suports i formats, éssent els expedients en suport paper i format DIN-A4 la tipologia documental més comuna. No obstant, també disposem de fotografies, plànols i vídeos, part d’ells de consulta pública.

   

 La documentació s’organitza seguint les directrius del Quadre de Classificació per a la Documentació Municipal (QdCM), publicat el passat 28 de setembre de 2016 per la Generalitat de Catalunya, i que ha esdevingut un model de referència per a la gestió de la documentació dels municipis catalans. Aquest Quadre de Classificació busca agrupar la documentació generada per l’Ajuntament de Salou en funció a les atribucions i  els tràmits dels quals en són reflex.

En el següent enllaç es pot consultar el Quadre de Classificació de l'AMSA.

Quadre de Classificació Municipal

Document Actions