Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Servei Bàsic d'Atenció Social

Equips Bàsics d'Atenció Social

Els Serveis Socials Bàsics (SSB) constitueixen el primer nivell del sistema públic de serveis socials i es presten en el marc de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu.   Formant part dels SSB,  el Servei bàsic d’atenció social comprèn el  conjunt d'accions professionals que tenen l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones i famílies. Incideixen en  la prevenció de problemàtiques socials i  en la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

El servei bàsic d'atenció social s'organitza i es presta amb tècnics de treball social i d'educació social formats en Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS). Aquests professionals atendran i realitzaran l'anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials en general i, en particular, de les persones i col·lectius de la població més vulnerables.

Els equips estan dividits segons zones territorials d'atenció:

 • 2 equips de zona centre
 • 2 equips de zona costa
 • 1 equip d'atenció a la dependència

 

Funcions:

Les principals funcions del Servei Bàsic d’Atenció Social, mitjançant els seus professionals són:
 •  Valorar i realitzar els diagnòstics social i socioeducatiu
 • Informar, orientar i assessorar amb relació als drets i recursos socials
 • Detectar situacions de necessitat personal, familiar i comunitària
 • Realitzar actuacions de tractament social i socioeducatiu en les situacions de necessitat i/o problemàtica social, fer-ne el seguiment i l’avaluació.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc
 • Tramitar i realitzar el seguiment de programes i prestacions
 • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats
 • Gestionar la tramitació de prestacions econòmiques disponibles

 

 

Principals tràmits de prestacions i recursos socials

Algunes de les principals ajudes i recursos que es poden tramitar al Servei bàsic d’atenció social són les següents:

 • Servei d’ajuda a domicili
 • Servei de teleassistència domiciliària
 • Programa Individual d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal
 • Renta mínima d’inserció
 • Prestacions d’urgència social
 • Targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat

 Per accedir a aquestes recursos caldrà reunir els requisits establerts i la valoració prèvia dels professionals de l’EBAS.

On som?

Per ser atès amb entrevista amb el professional tècnic/ca socials corresponent, cal demanar cita prèvia trucant al telèfon del servei o bé enviant un correu:

T 977.309.205

serveissocials@salou.cat

 

UBICACIÓ SERVEIS SOCIALS.png 

 

Document Actions