Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

Tarifes dels ensenyaments

tarifes

Dret de matrícula

 
Llenguatge musical  100 €
Instrument                100 €
Assignatures lliures  100 €
Música de cambra    100 €
Orquestra                 100 €
Combo                      100 €
 

Tarifa mensual de llenguatge:

 
Sensibilització I i II                     19,90 €
Iniciació i aprenentatge bàsic    20,40 €
Grau elemental                          20,40 €
Grau mitjà                                  20,40 €
Règim lliure                               27,00 €
 

Tarifa mensual per instrument:

 
Iniciació i aprenentatge bàsic    32,90 €
Instrument complementari         32,80 €
Grau elemental                          49,90 €
Grau mitjà                                  52,30 €
Règim lliure                               60,90 €
Música de Cambra i Orquestra 20,40 €
 

Certificacions:

 
Acadèmiques                9,90 €
Altres certificats            5,60 €
 

Carnet de l'alumne:   

 
1,90 €
 

Material didàctic:     

19,50 €
 

Lloguer d'instruments: 

9,70 € mensuals
 

Bonificacions:

 
- Segons conveni laboral, els funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament de Salou i els seus fills satisfaran el 50% de la tarifa.
- Les famílies amb 2 fills a l'escola satisfaran el 90% de la tarifa.
- Les famílies amb 3 fills a l'escola satisfaran el 75% de la tarifa.
- Les famílies nombroses o monoparentals, reducció del 10% en el primer i 20% per cada alumne matriculat de més, fins un màxim del 50%.
 

Exempcions:

 
Els alumnes que obtinguin matrícula d'honor en una assignatura gaudiran de matrícula gratuïta en el següent curs acadèmic.
 

Devolucions de matrícula:

 
Només es retornaran les matrícules quan hagi incompliment per part de l'Escola Municipal de Música en donar les assignatures per les quals es va matricular l'alumne. Qualsevol altra motivació no serà causa de devolució de la matrícula.
 

Document Actions