Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Neteja i manteniment urbà

Salou multarà l’incivisme d’aquells que embrutin la via pública i dipositin la brossa fora dels contenidors amb un màxim de 400€

dimarts 21 agost 2018

La nova ordenança de Civisme i convivència, que ha entrat en vigor aquesta setmana, detalla que aquells que no preservin l’espai públic podran ser multats amb 100 o 400 euros depenent de la gravetat de la infracció

La regidoria de Medi Ambient recorda que a través de ‘Salou + nét’ fa un any que s’estan realitzant campanyes informatives junt amb educadors mediambientals per explicar les bones pràctiques. Ara és dóna un pas més i s’iniciaran les multes als infractors

 

L’Ajuntament de Salou ha dit prou als actes incívics que es repeteixen als costats dels contenidors de brossa quan es tracta del tractament dels residus al carrer i d’acumulació d’andròmines. Aquesta mateixa setmana ha entrat en vigor la nova normativa municipal –l’ordenança de Civisme i Convivència- que permetrà poder imposar sancions de 100 ó 400 euros a les persones/empreses que no compleixin amb les normes establertes pel que fa a la correcta disposició dels residus i les escombraries. La regidora de Medi Ambient, Julia Gómez, ha explicat que “volem acabar amb l’ús incívic que es fa dels contenidors i de l’espai públic perquè les males praxis fan que es degradi l’entorn visual”, deia. “Els salouencs ens gastem molts diners cada any en la concessió de la recollida de brossa i neteja de la ciutat però malgrat l’esforç que fem, i les campanyes contínues per incentivar el reciclatge i la recollida correcta veiem que el resultat no és l’esperat”. Per tant, apuntava: “fem un pas endavant i sancionarem aquells que no facin un bon ús dels contenidors i de l’espai públic. Tenim la ferma voluntat de combatre la mala praxis amb sancions donat que hem vist que amb la informació no s’han aconseguit els fruits desitjats”. L’encarregat de detectar aquests comportament i d’aixecar les actes de denúncia serà l’inspector del departament de Medi Ambient.

Així, al Capítol III relatiu a la degradació visual de l’entorn en l’article 15 apartat 2 de l’ordenança es preveuen les següents accions com a sancionables:

-Tirar, llençar o embrutar la via amb residus o qualsevol objecte que l’embruti. Quan els objectes tirats a la via pública siguin susceptibles d’ocasionar un greu dany la infracció es qualificarà com a molt greu.

 

I posteriorment, en l’article 15 apartat 10 es detallen les següents conductes sancionables:

-Tirar i/o dipositar escombraries a llocs públics o fora dels contenidors i papereres habilitats a tal efectes segons estableix la normativa reguladora.

-Transferir als contenidors del servei municipal de recollida de residus qualsevol tipus de materials o deixalles de construcció. Sempre s’haurà d’acreditar que la gestió d’aquests tipus de residus s'ajusta a la normativa vigent. Serà preceptiva la utilització de contenidors homologats per a obres quan els materials d’extracció o arreplec excedeixin del volum d’1 m3 i sotmesa a tramitació del corresponent permís d’ocupació de la via pública.

-Utilitzar per part dels establiments comercials els contenidors de recollida selectiva de paper i cartró del carrer i/o no deixar el cartró ben plegat, apilat, enfardat, relligat o amb cinta adhesiva davant o dins de l’establiment comercial.  

 

A part, l’ordenança també recull sancions per altres comportaments com fer grafitis, pintades...

 

Les bones conductes

Cal recordar que existeixen contenidors de recollida selectiva repartits per tot el municipi en diferent illes per tal que els usuaris puguin dipositar les deixalles en bosses ben tancades dins dels espais reservats. Es poden reciclar envasos; resta i rebuig; vidre; orgànica; paper i cartró; piles; medicaments; roba usada; olis domèstics; trastos vells... http://saloumesnet.cat/salou-recicla/

Pel que fa a la recollida de cartó comercial aquesta es fa diàriament de juny a setembre; dilluns, dimecres i divendres entre octubre i abril, i dos cops a la setmana el mes de maig. I també existeix una recollida específica pels hotels de paper i cartó, vidre, orgànica i resta.

Els usuaris es poden donar d’alta al servei complimentant el següent formulari http://saloumesnet.cat/salou-recicla/#recollida-comercial

Pel que fa a la recollida de voluminosos l’empresa recull de dilluns a dissabte (entre maig i octubre) les andròmines cal deixar-los a l'àrea de contenidors més propera, al vespre, havent concertat prèviament el servei mitjançant aquest formulari  http://saloumesnet.cat/salou-recicla/#recollida-voluminosos   o trucant al 900 101 613 per avisar. Aquesta recollida passa a ser els dilluns, dimecres i divendres entre novembre i l’abril.

A més, la deixalleria resta oberta tant per a particulars com per a empreses, comerços i autònoms de 8,30 a les 13h i de les 16 a les 19h de dilluns a divendres durant l’estiu, a més dels dissabtes de les 8,30h a les 13h; i també hi ha una deixalleria mòbil itinerant pel municipi. Per a més informació-> http://saloumesnet.cat/salou-recicla/#deixalleria

 

Fitxers adjunts

Document Actions