Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

BAN DE L'ALCALDE RELATIU A LES MESURES FISCALS I ECONÒMIQUES PER MINIMITZAR ELS EFECTES DEL COVID-19 EN EL TEIXIT EMPRESARIAL I EN EL CONJUNT DE LA CIUTADANIA

dijous 19 març 2020

 

El Govern de l'Ajuntament de Salou ha acordat un paquet de mesures fiscals i econòmiques per minimitzar els efectes del COVID-19 en el teixit empresarial i en el conjunt de la ciutadania.

L’Ajuntament flexibilitza els terminis i tràmits per al pagament de tributs, impostos i taxes municipals.

- S'amplia el termini de pagament voluntari de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i la taxa de guals, fins el 15 de setembre (finalitzava el 15 de maig). Coincidint amb la data de finalització del pagament de l'IBI i la taxa de residus.

- També s'ajorna la data dels càrrecs dels tributs anteriors que estiguin domiciliats, de la següent forma: IVTM i guals es girarà el càrrec el dia 1 d'agost (es feia el dia 4 d'abril). Taxa de residus i IBI es girarà el dia 1 de setembre.

- Les taxes per ocupació de domini públic (terrasses) i de recollida de residus al comerç queden exemptes de pagament o amb dret a devolució de l'import, des del moment en què l’activitat d’obertura al públic va quedar suspesa i mentre duri l’Estat d’Alarma.   

- No es liquidaran i, en el seu cas, es retornaran totes aquelles taxes dels serveis que s'han deixat de prestar durant el període de tancament obligatori: Pavelló Municipal d'Esports, Piscina, Escola de Música i Escola d'Adults.

- En els tràmits amb els tributs municipals, s’allarga el termini per recórrer o sol·licitar-ne la devolució durant el temps que duri l’Estat d’Alarma.

- L’Ajuntament facilitarà la realització d’ajornament i/o fraccionament de pagament de tributs a tota la ciutadania o empreses, en funció de cada situació concreta.

 

19 de març de 2020

Pere Granados Carrillo

Alcalde de Salou

Document Actions