Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

L’Ajuntament de Salou modifica les condicions dels Sistemes de Pagament de tributs avançats i fraccionats

dimecres 14 novembre 2018

Les persones interessades podran presentar la sol·licitud fins al 16 de gener del 2019

La regidoria de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de Salou té obert el procés per sol·licitar els nous Sistemes de Pagament de tributs, que han estat modificats.

D’una banda, les noves condicions del Sistema de Pagament Fraccionat (SPF) de tributs permet al contribuent el pagament dels tributs periòdics mitjançant el seu fraccionament en 9 mensualitats, de febrer a octubre. L’import total dels tributs inclosos al SPF es bonificarà amb un 1%.

Per altra banda, el nou Sistema de Pagament Avançat (SPA) de tributs permet avançar el pagament dels tributs periòdics de l’Ajuntament de Salou en un únic pagament , al mes de febrer, i aprofitar-se d’una bonificació de l’1,5% de l’import total. Actualment, a Salou hi ha 1.404 ciutadans donats d’alta al sistema de pagament avançat i 1.123 en la modalitat de fraccionats.

Els conceptes tributaris, de caràcter anual que s’inclouen en el SPF i el SPA són els següents: Impost sobre Béns Immobles (Urbana i Rústica); Taxa per recollida de residus urbans; Impost sobre Vehicles de tracció mecànica; Guals (Entrada i estacionament de vehicles); Taxa de Cementiri.

 

Com es tramiten?

La sol·licitud d’adhesió al SPF i SPA es poden tramitar fins el 16 de gener, pels següents canals:

  1. Presencialment: A les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Salou. Telèfon de contacte amb l’OAC: 977.30.92.00
  2. Telemàticament:
  3. A l’apartat corresponent de l’Oficina Virtual del web municipal, www.ov.salou.cat  SPA / SPF
  4.   Mitjançant correu electrònic a la següent adreça:   fraccionaments@salou.cat indicant:

           Sistema sol·licitat: SPF  / SPA

           DNI

           Noms i cognoms

           Compte de domiciliació (20 dígits)

En qualsevol dels casos, el sol·licitant rebrà un correu electrònic amb el càlcul resultat de l’estimació, i de la previsió de les quotes mensuals del SPF/SPA. Si l'interessat compleix amb els requisits indicats, es considerarà ADHERIT.

Document Actions