Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

L'Ajuntament de Salou aprova l’organització del govern per a la gestió municipal i l'impuls de projectes durant els propers quatre anys de mandat

dilluns 29 juliol 2019

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat que “aquesta nova organització del govern, amb les delegacions de funcions i de responsabilitats als regidors i regidores; i el nomenament de representants en altres organismes, s'ha fet valorant les prioritats i les necessitats reals del municipi, creant una sintonia en àrees de treball i de gestió municipal, pensant que la maquinària política i administrativa de l'Ajuntament ha d'atendre i ha d'estar al servei dels salouencs i salouenques, la seva qualitat de vida i el seu benestar”.

L’Ajuntament de Salou ha celebrat aquest migdia el segon ple municipal de la legislatura 2019-2023, el d'aprovació del Cartipàs Municipal; en el qual també s'ha donat compte de com s’organitzarà el govern durant els propers quatre anys de mandat.

En el decurs de la sessió plenària s’ha donat compte de la constitució dels grups municipals i de la designació dels diversos portaveus. Així, per part del Grup Municipal de Sumem per Salou (Sumem per Salou-Junts), el portaveu titular és Jesús Barragán. Per part del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), el portaveu titular és Francisco David González. Del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM), el portaveu titular és Marçal Curto. Del Grup Municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s), el portaveu és Pere Lluís Huguet. I del Grup Municipal del Partit Popular, el portaveu titular és Mario García.

En el segon punt de l’ordre del dia s’ha donat compte dels decrets d’alcaldia que van nomenar els tinents d’alcalde; membres i periodicitat de la Junta de Govern Local i delegacions de l’alcaldia a la junta de Govern Local; l'organització del Govern Municipal i creació de les àrees de gestió amb la seva delegació de competències; i nomenament de president i vicepresident del Patronat Municipal de Turisme; que recauran en el propi alcalde i en el regidor Hèctor Màiquez, respectivament.

El tercer punt de l’ordre del dia, una moció de l’alcaldia establint el règim de les sessions plenàries, ha estat votada a favor per unanimitat per tots els grups polítics, és a dir, pels 21 regidors. Concretament serà mensual i tindrà lloc l’últim dimecres de cada mes.

El quart punt de l’ordre del dia, relatiu a una moció de l’alcaldia sobre la constitució de les comissions informatives, ha estat aprovat amb els vots a favor dels regidors de Govern, Grup Municipal de Sumem per Salou, i els del PSC, en total, 12. El PP i els quatre regidors d’ERC hi han votat en contra. I el Grup de Ciutadans s’ha abstingut.

El cinquè punt de l’ordre del dia, una moció de l’alcaldia per nomenar representants de l’Ajuntament en diversos organismes s’ha aprovat amb els vots a favor dels 7 regidors de Govern, més els 5 del PSC. El grup del PP, de Ciutadans i els regidors republicans hi han votat en contra.

En aquest punt hi ha hagut una esmena de l'Alcaldia, relativa als representants de l’Ajuntament al Consorci del CRT; on David González, regidor socialista, i la regidora Julia Gómez, del grup Sumem per Salou, es repartiran el mandat dos anys cada u.

El següent punt de l’ordre del dia, el sisè, ha estat votat a favor per unanimitat i és relatiu al nomenament dels representants municipals als diversos consells escolars dels centres.

El setè punt, relatiu a la designació de vocals i règim de sessions del consell rector del Patronat Municipal de Turisme, també ha estat unànimement votat a favor.

El vuitè punt i el novè, relatius a l’aprovació dels canvis en la plantilla i la relació de llocs de treball de personal eventual de l’Ajuntament (que comprèn el número i la denominació que corresponen a llocs de treball de confiança i/o assessorament especial) i l’aprovació de la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019, han obtingut els set vots favorables dels membres de l’equip de Govern (del grup municipal de Sumem per Salou) i dels 5 regidors socialistes. Per la seva part, el grup Popular i els regidors de Ciutadans i d'Esquerra han votat en contra d’aquest punt.

Segons l'alcalde, “aquesta nova organització del govern, amb les delegacions de funcions i de responsabilitats als regidors i regidores; i el nomenament de representants en altres organismes, s'ha fet valorant les prioritats i les necessitats reals del municipi, creant una sintonia en àrees de treball i de gestió municipal, pensant que la maquinària política i administrativa de l'Ajuntament ha d'atendre i ha d'estar al servei dels salouencs i salouenques, i ha d'impulsar aquells projectes de ciutat en benefici de l'increment de la seva qualitat de vida”.

Afegia que també s'ha organitzat per poder “gestionar amb eficàcia les diverses matèries d'acord amb els objectius polítics marcats, siguin de caire social o en matèria de promoció de la nostra economia, per tal d'impulsar polítiques d'ocupació i de creació de llocs de treball”.

 

 

Galeria d'imatges

Ple Municipal 29-7-2019 3.JPG
Ple Municipal Salou 29-7-2019 (2).JPG

Document Actions