Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Salou aprova el compte general de l’Ajuntament

dimecres 29 agost 2018

És referent al pressupost del 2017

El ple de l’Ajuntament de Salou ha aprovat aquest migdia el compte general de l’Ajuntament de Salou, el del Patronat de Turisme i Consorci Recreatiu i Turístic (CRT) per 19 vots a favor (CiU, PSC, C’s, ERC i Guanyem) i amb l’abstenció del PP.

El Compte general és el conjunt de documents i estats que l'Entitat local ha d'elaborar al final de cada any per informar sobre: Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any. Les despeses, els ingressos, els beneficis i les pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es refereix el Compte general.

Així, en la liquidació (consolidada) del mateix es desprèn que hi ha hagut uns ingressos de 47.304.376,32 euros i unes despeses de 44.452.19,58 el 2017. El total d’ingressos consolidats ha estat de 42.814.608,72 i un total de despeses corrents consolidades de 33.657.575,89 euros.

Segons les dades econòmiques exposades a les tres entitats es compleix la regla de la despesa i la resta de les normes de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La moció de c’S

En l’apartat de mocions se n’ha debatut una del Grup Municipal de Ciutadans a favor de la convivència i recolzament incondicional a quantes persones, partits i associacions estan essent objecte de les actuacions violentes i atempten als drets inherents a la llibertat individual i col·lectiva. Aquesta moció ha rebut el recolzament del grup de C’s (4) i del PP (2), els vots contraris del grups de CiU (8) i PSC (4) i del Grup de Guanyem Salou (1) i els dos regidors d’ERC s’han absentat del ple en aquesta votació.

Precs i preguntes

Al darrer apartat, s’ha preguntat -entre d’altres qüestions- per la problemàtica del semàfor de la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer Juan Manuel Muñoz. Aquest, des de la darrera tempesta està en ambre donat que es va espatllar una placa que no s’ha pogut reposar de manera immediata. S’ha explicat que la peça està demanada i en procés de fabricació de manera que s’espera que el cap de setmana pugui estar muntat i funcionar ben aviat. Mentrestant es recomana fer cas de la senyalització vertical instal·lada a la cruïlla a l’hora de circular.

Fitxers adjunts

Document Actions