Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Salou aprovarà una congelació general dels impostos i taxes i un increment sostenible de l’IBI i la taxa d’escombraries

dilluns 21 octubre 2019

L’Impost de Béns Immobles (IBI) s’apujarà un 3,5%, i la taxa de recollida i eliminació de residus domiciliaris i comercials, un 10%

Des de l’any 2012, Salou no apujava cap d’aquests impostos. És un increment no generalitzat que respon a la voluntat de fer front a les necessitats ciutadanes de cara al 2020, gravant el menys possible els contribuents

El plenari municipal de demà dimarts, dia 22 d’octubre, donarà llum verda a les Ordenances Fiscals de 2020. El Govern de Salou aprovarà una congelació general dels impostos i taxes, i un increment sostenible de l’IBI, del 3,5%, i de la taxa de recollida i eliminació de residus domiciliaris i comercials, del 10%.

Cal dir que des de l’any 2012, Salou no apujava cap d’aquests impostos. Un increment que no és generalitzat i que respon a la voluntat de donar sortida a les necessitats ciutadanes que es presenten de cara al 2020, gravant, tanmateix, el menys possible els contribuents.

L’IBI s’incrementa un 3,5% per poder afrontar les despeses fixes derivades de la prestació dels serveis generals cap a la ciutadania i, que ens els darrers anys, s’han anat incrementant en funció de l’IPC acumulat. Dits serveis són: el manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram i el cost de les concessions derivades del manteniment de la ciutat. L’objectiu és mantenir i incrementar la qualitat dels serveis generals que rep el ciutadà/na, com els relatius al manteniment, la seguretat, la prestació de serveis d’atenció directa a les persones, etc.

Cal dir que l’increment del 3,5% suposa un augment per quota tributària mitjana de l’IBI anual de 10,43 euros, és a dir, 0,86 cèntims d’euro al mes.

Taxa de residus

Pel que fa a l’increment de la taxa de residus, del 10%, cal dir que el motiu de l’augment rau en el cost de l’eliminació de residus urbans, determinat per la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans. Al municipi de Salou, el cost de l’eliminació per tona passarà de ser 52 euros al 2019, a 75 euros al 2020, la qual cosa suposa un increment del 44,23%.

Cada tona de residus no reciclada suposarà un important increment per a la ciutadania salouenca.

L’alcalde del municipi, Pere Granados, ha manifestat que “les ordenances que aprovem s’ajusten a la sostenibilitat bàsica dels serveis generals que rep la ciutadania, intentant que l’impacte sigui el mínim sobre la capacitat econòmica i contributiva dels salouencs i salouenques”.

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda i Gestió Econòmica, Yeray Moreno, assenyala que “l’Ajuntament de Salou sempre ha estat conscient de la situació econòmica dels nostres ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu, els impostos més significatius, IBI i taxa d’escombraries, no s’han apujat en els darrers 8 anys; i, a més, hi ha hagut reduccions de l’IBI al 2014 -del 3%- i al 2018, del 2%”.

Les ordenances fiscals 2020 són fruit, únicament, d’una revisió dels impostos i taxes a l’efecte d’actualitzar els ingressos, per continuar oferint i incrementant la qualitat dels serveis bàsics al ciutadà de Salou, a la vegada que s’ajusten a les adaptacions de les normatives jurídiques dels temps actuals.

Són unes ordenances que donen cobertura a l’estructura pressupostària sostenible davant les noves demandes i necessitats que requereix el municipi de Salou pel 2020.

Les ordenances 2020 es poden definir com “sostenibles”, és a dir, no es tracta d’una pujada d’impostos i taxes generalitzada, sinó que s’incrementen, puntualment, l’IBI i la taxa de residus. La resta (tret de les tarifes d’activitats esportives, que pugen un 1,5%, i el transport escolar, que tindrà un preu d’1 euro per viatge) queda congelada.

Respecte a les tarifes esportives, es tracta de recuperar el nivell de sostenibilitat dels ingressos derivats de la inflació acumulativa dels últims anys que van ser congelades; i, a la vegada, fer front a les noves inversions esportives, com la renovació de la piscina municipal i la segona fase de l’estadi municipal.

L’augment de la taxa de transport escolar a 1 euro per viatge es deu a l’increment de noves línies i de la capacitat de places en els autobusos pels usuaris.

D’altra banda, s’apliquen i es consoliden un ventall de bonificacions i exempcions dirigides a les famílies i ciutadania salouenca, en els àmbits d’ensenyament, cultura, formació, esports i actuacions diverses d’acció social, entre d’altres. Per exemple: exempció del 100% a l’IVTM per a persones discapacitades; bonificació a l’impost sobre béns immobles de fins a un 90% de l’habitatge habitual per a famílies nombroses i monoparentals; aplicació d’un descompte als abonaments i activitats esportives a les famílies nombroses, monoparentals i als joves (Club Xic’s) que pot arribar fins al 40%; gestió directa de la borsa de treball per a la reinserció laboral, formació i ocupació davant la situació d’atur, per fomentar l’ocupació; i bonificacions fins a un 100% de la taxa de prestació d’ajut domiciliari a persones en situació de risc d’exclusió social i amb situacions de dependència, entre altres. 

Els següents impostos tindran un increment zero: l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; l’impost sobre activitats econòmiques; l’impost sobre l’increment del valor del terreny urbà i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obra. Tampoc no s’aplicaran contribucions especials.

Les taxes que es congelaran són: taxa de guals, taxa de cementiri, taxa de grua, taxa d’ocupació a la via pública, mercats municipals, biblioteca, centre cívic, escola de música, formació d’adults, activitats culturals Torre Vella/TAS/auditori; servei d’atenció domiciliària a la gent dependent i taxa per llicències urbanístiques.

Així mateix, cal recordar que es podrà continuar fent el pagament de tributs en les modalitats de sistema avançat (0,2% de bonificació), sistema fraccionat i sistema domiciliat (0,1% de bonificació). L’objectiu és promoure la domiciliació de rebuts i ajustar la bonificació en funció al valor del diner.

Per promoure la tramitació electrònica, les persones que facin algun tipus de gestió on line dels expedients, se’ls aplicarà una bonificació. L’objectiu és evitar el tràmit en paper i estones d’espera a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC).

Document Actions