Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Salou dóna llum verda als pressupostos generals per a l’exercici 2018

dimecres 29 novembre 2017

Durant el plenari s’ha fet un minut de silenci en motiu del 25N, dia internacional per l’eliminació de la violència envers les dones

El ple de l’Ajuntament de Salou ha donat avui llum verda als pressupostos generals per a l’exercici 2018. Aquest ha comptat amb un total de 12 vots favorables; els del govern (CiU i PSC), els vots en contra dels regidors de PP i ERC, i les 5 abstencions de C’s i Guanyem. Aquestes, es caracteritza per un important esforç en inversió als carrers; tant pel que fa al manteniment de la ciutat com a la creació de nous espais de reconversió turística. El pressupost preveu fins a 3,6 M€.

A més, el pressupost presenta una contenció de la despesa ordinària, especialment en els capítols 2 i 4 (provisió de serveis i transferències corrents) en compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa, i tenint en compte la contenció del pressupost d’ingressos.

Pel que fa a d’altres punts de l’ordre del dia que s’han debatut al ple són: 

1)Aprovar, si s'escau, de l’adhesió al pacte d’alcaldes pel clima i l’energia. En aquest punt les votacions han anat de la següent manera. Aprovat per unanimitat de tots els grups.

2)Sol·licitar, si s’escau, a la comissió territorial d’urbanisme del camp de Tarragona que declari la caducitat de l’expedient de la modificació puntual del POUM, referent a l’article 78 de les normes urbanístiques en relació als aparcaments en els edificis. Aprovat pels regidors de tots els grups, menys l’abstenció del regidor del PP Mario Garcia.

3)Aprovació provisional si s'escau, de la modificació del pla especial urbanístic d’actuació específica d’interès públic de caràcter esportiu al complex esportiu Futbol Salou ubicat al polígon 34, parcel.la 90. Aprovat per unanimitat de tots els grups.

4) Actualització, si s’escau, de l’inventari general de béns i drets de l’ajuntament de Salou, el qual s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

5) Aprovació, si s'escau, de la segona modificació de crèdits del pressupost 2017. Aquest punt ha comptat amb 17 vots favorables (CiU, C’s, Guanyem, i PSC), dels 2 vots en contra del PP, i les abstencions d’ERC.

6) Aprovació, si s’escau, de l’Addenda al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

7) Aprovació, si s’escau, del conveni entre la generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salou per a la realització d’activitats complementàries específiques de l’educació secundaria obligatòria adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al medi escolar. Aquest punt s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups.

8) Ratificació, si s'escau, de l’acord de la junta de govern local de data 23 de novembre de 2017 sobre l’aprovació de l’addenda econòmica al conveni de col·laboració entre l’administració de la generalitat de Catalunya i l’ajuntament de Salou per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2017-2018. segona modificació de crèdits del pressupost 2017. Aquest punt ha comptat amb 19 vots favorables (CiU, C’s, Guanyem, ERC, i PSC), i l’abstenció dels 2 regidors del PP.

9) Aprovar, si s'escau, la ratificació de la signatura addenda contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col.laboració entre el departament de treball, afers socials i famílies i l’ajuntament de Salou, en matèria de Serveis Socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per l’any 2017. Aquest punt ha comptat amb 19 vots favorables (CiU, C’s, Guanyem, ERC, i PSC), i l’abstenció dels 2 regidors del PP.

Pel que fa a les mocions presentades, el grup d’ERC-AM, juntament amb els regidors Martina Fourrier, Benet Presas, Marc Montagut, i Ramon Pascual, han presentat una moció per a la llibertat de les preses i presos polítics, la qual no ha prosperat per 10 vots en contra (PP, PSC,C'S), 8 vots favorables, i 3 abstencions.

Finalment s’ha votat favorablement i per unanimitat la declaració institucional amb motiu del 25, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, per posteriorment fer un minut de silenci. La declaració condemna qualsevol forma de violència, manifesta la tolerància 0 davant aquest fets, e insta a seguir treballant-hi.

Galeria d'imatges

minutsilenci_ple.jpg
minut.jpg

Document Actions