Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Salou presenta un pressupost pel 2019 amb una partida de més de 5,8 ME en inversions

dimarts 27 novembre 2018

El pressupost del 2019, que s’aprovarà aquest dimecres per plenari, puja a 47.021.500 euros. Destaca una reducció de la pressió impositiva als ciutadans i, en paral·lel, una reducció del deute municipal

Hi ha una important despesa en la millora de carrers, el projecte de la nova biblioteca així com el nou edifici de serveis socials així com altres inversions en obres al carrer per import de 2,7 ME

El Pressupost de l’Ajuntament de Salou per l’any 2019 (que puja fins als 47.021.500 euros) i que es presentarà demà dimecres al debat i aprovació del plenari d’aquest mes de novembre es caracteritza per una elevada partida destinada a les inversions municipals que supera els 5,8 milions d’euros.

D’entre les partides que destaquen hi ha:

-1.050.000 euros per a la nova biblioteca de l’avinguda Pau Casals, al Centre Atenea

-450.000 euros pel nou edifici de serveis socials, acollida i ocupació del carrer Milà

-450.000 euros per la reforma del Mercat Municipal

-250.000 euros destinats als primers pressupostos participatius que s’engeguen al municipi i que es desenvoluparan al llarg del proper any a través d’una plataforma participativa que determinarà en què s’inverteixen, segons les propostes dels ciutadans/es

-2ME per a la millora de set zones del municipi (1 milió del pressupost del 2018 i 1 milió més d’aquest nou pressupost)

-Una partida de 700.000 euros destinats a la redacció de projectes externs

-441.000 euros per al projecte de Smart City de Red.es per complementar la subvenció del Ministerio

-150.000 euros per diferents treballs de pavimentació de carrers

-però també hi ha altres partides més petites com 50.000 euros per a la millora dels accessos públics a les platges i al camí de Ronda; 60.000 euros per a la renovació de diverses rotondes; 50.000 euros per la instal·lació d’un ascensor a l’escola Santa Maria del Mar, entre d’altres.

           

           

Obres als carrers

2.732.500 euros

Inversions en infraestructures turístiques

841.000 euros

Instal·lacions municipals

2.050.000 euros

Inversions informàtica

100.000 euros

Inversions esports

20.000 euros

Inversions brigada

30.000 euros

Inversions Policia

30.000 euros

TOTAL:  

5.803.500 euros

 

L’alcalde, Pere Granados, ha fet una lectura molt positiva d’aquest pressupost donat que “acabem l’any sense que demanar crèdit i estem realitzant les inversions amb recursos propis”, apuntava. Tot destacant l’important esforç inversor que es fa en aquesta recta final del mandat on els treballs de política de millora de la ciutat es duran a terme a molts indrets del municipi “amb la clara finalitat de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes i alhora permetre avançar la nostra destinació com a referència turística. Continuem amb la transformació en smart city i aportem més de 400.000 euros al programa Red.es”. El batlle també ha volgut destacar la importància de crear una nova biblioteca per a complir amb les exigències i les ràtios que marca el govern català, així com també l’inici del nou edifici d’atenció social i ocupació per atendre en millors condicions a un altre col·lectiu del municipi.

 

Pel regidor de Gestió Econòmica, Toni Brull, és important destacar que “tenim una estimació de cara al 2019 en la que molt probablement només es demani una part de crèdit per a executar les inversions que hem previst en aquest darrer any de mandat”, deia. A més, “aquests darrers anys, gràcies a la bona gestió, hem dut a terme un manteniment de les taxes i del impostos sense incrementar la pressió fiscal; aplicant la norma de la contenció de la despesa i alhora amb una reducció considerable dels diners que devem al banc, passant dels 23,5 ME (un 55% d’endeutament) fins al 6,18% aquest 2018”, ha conclòs.

 

Altres trets del pressupost

La característica principal del nou pressupost de l’Ajuntament de Salou és el manteniment de la contenció en la despesa ordinària, en compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa, i tenint en compte la congelació dels impostos i taxes municipals en el present exercici. No obstant, la forta disminució de l’endeutament ( , i per tant del seu cost, i l’augment de la participació dels municipis en l’impost turístic han permès destinar una major dotació per als nous contractes de serveis, especialment els de jardineria i de neteja d’edificis municipals. Quant a les inversions, continua l’esforç iniciat l’any 2016, amb motiu de la finalització del pla econòmic-financer, i l’execució del pla quadriennal d’acord amb el previsions pressupostades en cada anualitat.

 

Pel que fa a l’evolució del deute i la pressió impositiva el regidor de Gestió Econòmica ha destacat com des del 2012 el nivell d’endeutament ha sofert una baixada progressiva, tot mantenint la inversió en uns 4 milions d’euros anuals; reduint la pressió fiscal any rere any i prestant els mateixos serveis. “Veiem un optimisme real de cara al futur si som capaços de continuar amb aquest control de la despesa”.

 

Així, pel que fa al pressupost d’ingressos del 2019, aquests venen marcats per la congelació dels impostos i taxes municipals i presenten una variació respecte del 2018 del 7,75%; especialment per factors com un lleuger augment de les previsions de recaptació de l’Impost de Construccions i obres i d’ingressos per taxes (tot i la congelació de les OOFF 2019). A més, també es calculen majors previsions d’ingressos en l’impost turístic, per l’augment del 30% al 50% de la participació dels ens locals i per la possibilitat de sol·licitar un préstec bancari de 5.803.500 euros, atesa la progressiva disminució del nivell d’endeutament en els darrers exercicis.

 

Pel que fa al pressupost de despeses: s’han previst un capítol importantíssim de majors inversions de 5.803.500 euros; un increment dels capítols 2 i 4 per un augment de la despesa dedicada a les noves concessions de serveis públics (Bàsicament del nou contracte de jardineria i de neteja) i una reducció de les despeses financeres i de les amortitzacions de deute per la disminució del tipus d’interès i per l’amortització anticipada de tres crèdits (1,6 milions).

 

Fitxers adjunts

Document Actions