Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Tributs i Gestió Econòmica

Domiciliació bancària de tributs municipals i preus públics

domiciliació

El tràmit permet gestionar el pagament dels impostos, preus públics i taxes a través del compte bancari.

S’aplica un 0,10% de descompte a aquells tributs que estiguin domiciliats. Un cop feta la domiciliació aquesta restarà vigent fins que s’indiqui expressament el contrari per part del contribuent. El càrrec es durà a terme just a la meitat del termini establert del pagament voluntari.

Connecta't a l'Oficina Virtual de l'Ajuntament des d'on et donem les eines per poder dur a terme la tramitació:

Advertències:

1- Per que aquesta domiciliació tingui validesa s'haurà de lliurar 60 dies abans de l'inici del Període
Voluntari corresponent. Un cop lliurada, tindrà una durada indefinida, si no hi ha indicació contrària per part del Contribuent.


2- Si els rebuts no fossin satisfets per l'Entitat s'entendrà que el Contribuent renuncia a la domiciliació quedant anul.lada en el mateix moment del retorn.

3- Qualsevol canvi de titularitat s'haurà de comunicar immediatament. En cas contrari, aquesta Recaptació declina tota responsabilitat.

Document Actions