Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Urbanisme i planejament

Modificacions puntuals

modificacions puntuals

MOD. PUNTUAL

 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

ESTAT DE

TRAMITACIÓ

PUBLICAT DOCUMENTACIÓ

MP116

Modificació puntual del POUM referent a l'ajust dels límits del sistema hidrogràfic de la nova llera del Barranc de Barenys. Salou.

En informació pública

BOPT

DOGC

Acord Ple

Document

plànol àmbit suspensió llicències

AVANÇ

Avanç Modificació puntual del POUM de Salou per classificar sòl d'equipaments a la Partida Emprius

En informació pública  BOPT 21/02/2024

DIE

Document Avanç

Acord Ple

MP113

Modificació puntual del POUM referent a l'alineació del carrer de la Farola núm. 10 i 12 de Salou.

Acord aprovació definitiva 03/11/2021

DOGC 8606

15/02/2022

Document

MP112

Modificació puntual del POUM referent a diversos aspectes de les ordenances urbanístiques que precisen actualització.

 Acord aprovació definitiva 17/12/2021

 DOGC 8619

04/03/2022

Document

MP110

Referent a l'increment d'edificabilitat del solar on s'ubica l'Escola Elisabeth al carrer Miquel Martí i Pol núm. 1

Aprovació definitiva 21/09/2022

 DOGC 8794 16/11/2022

Document

MP108

Modificació puntual del POUM referent a l'exclusió del sistema hidrogràfic del Sector-03 a raó de la Sentència 772 TSJC i l'alteració dels seus límits

Aprovació definitiva 04/06/2021
DOGC 8457 14/07/2021

Document

MP104

Modificació puntual del POUM en relació a la nova ordenació de l'àmbit de l'Hotel Cala Vinya Aprovació definitiva 08/05/2020

DOGC 8168

03/07/2020

Document

MP103

Modificació puntual del POUM referent a la regulació de les activitats musicals al municipi de Salou i actualització de la normativa sectorial

Aprovació definitiva 10/04/2019

DOGC 7890 05/06/2019 Document
MP100 Aplicació de la regularització de la densitat hotelera segons el POUM vigent (modificat per la MP 40) al PAU CS-14 Aprovació definitiva 24/01/2020

 DOGC 8075

02/03/2020

Document
MP96 Adaptació del POUM a la Llei 17/2009 de 22 de juliol de centres de culte Aprovació definitiva 08/05/2020

 DOGC 8198 11/08/2020


 

 Document
MP93 Actualització de diversos aspectes de la normativa

 Aprovada definitivament

25/08/2017

DOCG 7441

Document
MP91 Art. 358 permetre l'activitat de restaurant musical, espectacles públics o activitats recreatives que es duguin a terme esporàdicament  Aprovada definitivament

27/01/2017

DOGC 7296

Document
MP88 Àmbit PMU-06 Càmping La Siesta  Aprovada definitivament

25/01/2017

DOGC 7294

 Document
MP87 Solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet i per la carretera de la Costa  Aprovada definitivament

22/04/2016

DOGC 7105

15/02/2017

DOGC 7309

 Document
MP86 BIS Referent a l'error del document MP86  Aprovada definitivament

29/08/2017

DOGC 7443

 Document
MP86 Referent a l'art 354.21 en relació a la previsió de places d'aparcaments als establiments hotelers  Aprovada definitivament

26/02/2016

DOGC 7067

 Document
MP85 BIS Referent al Sector PAU-CS.05, aprovació inicial al ple  31/08/2017

03/05/2018

DOGC 7611

Document
MP80 Desvinculació del sector 03 del sistema urbanístic del tram final del barranc de Barenys. Classificat de sòl urbà  Aprovada definitivament

11/02/2015

DOGC 6808

 Document
MP75 Error material detectat respecte a la qualificació de part de l'edificació de l'església de Santa Maria del Mar  Aprovada definitivament

13/052/2014

DOGC 6621

  Document
MP63 Referent a la delimitació del Camí de Ronda, clau 7c, en l'àmbit del carrer Penya Tallada.

Aprovació inicial

 BOPT

DOGC

Document
MP62 Àmbit de polígon d'actuació PAU-CS 14. Església de Sant Jordi  Aprovada definitivament

24/03/2014

DOGC 6588

  Document
MP61 Ús de la planta soterrani de la subzona A2 del Sector 01 i del PPR1  Aprovada definitivament

15/10/2012

DOGC 6232

  Document
MP59 Referent a la delimitació de l'àmbit de l'Eix Cívic, amb determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació i de la seva ordenació. Aprovació inicial

 BOPT

DOGC

DOGC (errada)

DOGC (ampliació termini)

BOPT

(ampliació termini)

Document comprensiu

Document DUN

Plànols d'ordenació

Plànols d'informació

MP57 Increment de l'edificabilitat del solar de l'Escola Elisabeth Aprovada definitivament

28/07/2011

DOGC 5930

  Document
 MP54 ART 62 Regulació dels habitatges d'ús turístic al municipi  Aprovada definitivament

11/03/2013

DOGC 6332

  Document
MP53 ART 67 Usos compatibles amb l'ús d'habitatge a les plantes primeres annexes a la planta baixa  Aprovada definitivament

15/03/2011

DOGC 5837

  Document
MP52  Vinculació al Sector 03 del sistema urbanístic hidrogràfic al tram final del barranc de Barenys. Sol urbà Art 35.2 RLUC  Aprovada definitivament

20/04/2011

DOGC 5863

  Document
MP50 Punt 15 de la normativa general del Catàleg de Béns Protegits  Aprovada definitivament

30/06/2010

DOGC 5660

Document
MP49 ART 162 i 163 referent a tanques i a l'adaptació topogràfica i moviment de terres  Aprovada definitivament

30/11/2010

DOGC 5766

Document
MP46 Art 355 del POUM pel que fa a la regulació dels equipaments comercials i activitats de serveis  Aprovada definitivament

14/12/2010

DOGC 5774

Document
MP45 Inclusió de l'ús hoteler a l'àmbit del PAU-S 08  Aprovada definitivament

20/01/2010

DOGC 5549

Document
MP44 Ajust de límits i canvi de paràmetres urbanístics de l'art 326.8 del Sector 03  Aprovada definitivament

15/03/2011

DOGC 5837

Document
MP43 Modificació de les Ordenances urbanístiques per adequarles al Codi Tècnic de l'Edificació  Aprovada definitivament

19/02/2010

DOGC 5571

Document
MP42 Ampliació de l'ús comercial de l'edifici de Capitania  Aprovada definitivament

24/02/2010

DOGC 5574

Document
MP41 Art 57 sobre la superfície mínima d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer  Aprovada definitivament

02/07/2010

DOGC 5662

Document
MP40 Art 354 i 40 en relació a la regulació dels establiments hotelers  Aprovada definitivament

17/12/2013

DOGC 6523

Document
MP39 Ajust de l'àmbit PAU CS 07 al límit de la propietat del Bosc de la Taurana  Aprovada definitivament

29/05/09

DOGC 5390

Document
MP38 Errada material de la finca al c/ Juan Manuel Muñoz Rodríguez 4  Aprovada definitivament

5/10/2009

DOGC 5477

Document
MP36 Usos admissibles als locals comercials sense sortida de fums  Aprovada definitivament

11/08/2008

DOGC 5192

Document
MP35 Canvi de classificació de la finca situada a l'Avinguda Jordi Cartanyà  Aprovada definitivament

 28/07/2008

DOGC 5182

Document
MP33 Error material en la reculada als carrers Farigola, Espígol, Arbocer i Bosc Gra mitjançant la creació de la subzona 12b3  Aprovada definitivament

26/02/2009

DOGC 5327

Document
 MP30 TR Exclusió de la finca situada a la carretera del Far29 dins l'àmbit del PMU 05  Aprovada definitivament

15/07/09

DOGC 5421

Document
 MP23 Àmbit del sector 04 Emprius Nord. Increment dels usos compatibles del sector i dels articles 67 i 107 del POUM referents a les àrees de servei. Clau 32  Aprovada definitivament

25/08/2014

DOGC 6692

Document
 MP21 Límit PAU-S 15  Aprovada definitivament

 21/12/2007 

DOGC 5034

Document
 MP20 Rectificació de l'alineació dels carrer Bosc Gran. PAU CS 04-05 i ZV  Aprovada definitivament

 21/12/2007

DOGC 5034

Document
 MP19 Canvi de qualificació del solar ref. cadastral 3591403 situat al carrer Berlín 17  Aprovada definitivament

26/03/2007

DOGC 4849

Document
 MP18 Ús dels solars a la carretera de la Costa 58-66 i 77-80  Aprovada definitivament

26/03/2007

DOGC 4849

Document
 MP15 Ordenances urbanístiques en relació a la regulació dels locals i activitats  Aprovada definitivament

23/11/2009

DOGC 5511

Document
MP14 Ampliació de l'ús de la planta soterrani de l'edifici Molins II C/ Barcelona 28  Aprovada definitivament

21/12/2007

DOGC 5034

Document
 MP12 Clau 15. Usos comercials  Aprovada definitivament

21/12/2007

DOGC 5034

Document
MP11 Error material de la cartografia del solar del C/ Jordi Llimona  Aprovada definitivament

22/06/2006

DOGC 4660

Document
MP10 Error material de la cartografia de l'edifici DMS III C/ Logronyo  Aprovada definitivament

22/06/2006

DOGC 4660

Document
MP08 Canvi d'ús en el nombre de places d'aparcament  Aprovada definitivament

07/05/2008

DOGC 5126

Document
MP06 Superfície mínima dels habitatges de protecció pública en règim de lloguer  Aprovada definitivament

16/12/2005

DOGC 4531

Document
MP04 Ampliació de l'ús dels solars situats al C/ Ciutat de Reus i C/ Perellades  Aprovada definitivament

14/11/2005

DOGC 4509

Document
MP03 Canvi de qualificació de la pista poliesportiva existent al Mirador de Salou  Aprovada definitivament

3/11/2005

DOGC 4502

Document
MP02 Canvi de qualificació del solar ubicat al c/ Arquitecte Ubach 11  Aprovada definitivament

09/09/2005

DOGC 4466

Document

 

Document Actions