Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Urbanisme i planejament

Modificacions puntuals

modificacions puntuals

MOD. PUNTUAL

 OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

ESTAT DE

TRAMITACIÓ

PUBLICAT DOCUMENTACIÓ

112

Modificació puntual del POUM referent a diversos aspectes de les ordenances urbanístiques que precisen actualització.

 Acord aprovació inicial

 BOPT

DOGC

Carpeta

108

Modificació puntual del POUM referent a l'exclusió del sistema hidrogràfic del Sector-03 a raó de la Sentència 772 TSJC i l'alteració dels seus límits

Aprovació inicial 

30/09/2020

(29/10/2020)
(26/10/2020)

Carpeta

106

Modificació puntual del POUM referent a l'ordenació del solar situat entre els carrers València, Jaume Nualart i Ponent número 24 Aprovació inicial 03/04/2019

BOPT

(3/5/2019)

DOGC 7868

(6/5/2019)

Carpeta

Annex

104

Modificació puntual del POUM en relació a la nova ordenació de l'àmbit de l'Hotel Cala Vinya Aprovació inicial 03/04/2019

BOPT

(3/5/2019)

DOGC 7868

(6/5/2019)

Carpeta

Justificació

Annex

103

Modificació puntual del POUM referent a la regulació de les activitats musicals al municipi de Salou i actualització de la normativa sectorial

Aprovació definitiva DOGT 5/6/2019

BOPT 174

(7/9/2018)

DOGC 7703

(10/9/2018)

Carpeta

102

Modificació puntual del POUM per efectuar una nova regulació del tancament de les terrasses dels locals

Aprovació inicial 02/05/2018

  Carpeta
100 Aplicació de la regularització de la densitat hotelera segons el POUM vigent (modificat per la MP 40) al PAU CS-14 aprovació inicial al ple 24/01/2018
  Carpeta
97 Referent a la limitació i regulació dels locals de clubs i associacions de cannabis aprovació inicial al ple 05/10/2016   Carpeta
96 Adaptació del POUM a la Llei 17/2009 de 22 de juliol de centres de culte aprovació inicial al ple 05/10/2016

 DOGC

 

13/10/2016

 

 Carpeta
95 Paràmetres urbanístics del sector 04 i ordenació detallada del sòl art 58.7 aprovació inicial ple 18/12/2017 DOGC 31/01/2018 Carpeta
93 Actualització de diversos aspectes de la normativa  

25/08/2017

DOCG 7441

Carpeta
91 Art. 358 permetre l'activitat de restaurant musical, espectacles públics o activitats recreatives que es duguin a terme esporàdicament  

27/01/2017

DOGC 7296

Carpeta
88 Àmbit PMU-06 Càmping La Siesta  

25/01/2017

DOGC 7294

 Carpeta
87 Solar delimitat pels carrers Vaporet i Ermitanet i per la carretera de la Costa  

22/04/2016

DOGC 7105

15/02/2017

DOGC 7309

 Carpeta
86 BIS Referent a l'error del document MP86  

29/08/2017

DOGC 7443

 Carpeta
86 Referent a l'art 354.21 en relació a la previsió de places d'aparcaments als establiments hotelers  

26/02/2016

DOGC 7067

 Carpeta
85 BIS Referent al Sector PAU-CS.05, aprovació inicial al ple  31/08/2017

03/05/2018

DOGC 7611

Carpeta
84 Art 78 de les normes urbanístiques en relació als aparcaments als edificis aprovació inicial al ple 24/08/2016

29/09/2016

DOGC 7216

 Carpeta
80 Desvinculació del sector 03 del sistema urbanístic del tram final del barranc de Barenys. Classificat de sòl urbà  

11/02/2015

DOGC 6808

 Carpeta
78 Delimitació del PAU CS 26 aprovació definitiva

CTUT 24/02/2015

Carpeta
77 Regulació dels establiments hotelers existents a Salou aprovació definitiva

CTUT 02/07/2014

 Carpeta
76 Canvi de l'ús i dels paràmetres urbanístics del polígon d'actuació PAU CS 13 aprovació provisional al ple 19/02/2014

inicial

DOGC 6453

04/09/2013

Carpeta
75 Error material detectat respecte a la qualificació de part de l'edificació de l'església de Santa Maria del Mar  

13/052/2014

DOGC 6621

  Carpeta
74 Solars situats entre C/ Barcelona, Major i Llevant. Antiga Duana aprovació provisional a la comissió informativa G.T.  24/09/2012

 DOGC 6180

27/07/2012

Carpeta
62 Àmbit de polígon d'actuació PAU-CS 14. Església de Sant Jordi  

24/03/2014

DOGC 6588

  Carpeta
61 Ús de la planta soterrani de la subzona A2 del Sector 01 i del PPR1  

15/10/2012

DOGC 6232

  Carpeta
59

Ajust dels límits del PMU 01 i determinació dels paràmetres urbanístics d'aplicació

 

aprovació inicial al DOGC 15871 04/05/2011  

Carpeta 1

Carpeta 2

Carpeta 3

57 Increment de l'edificabilitat del solar de l'Escola Elisabeth  

28/07/2011

DOGC 5930

  Carpeta
 54 ART 62 Regulació dels habitatges d'ús turístic al municipi  

11/03/2013

DOGC 6332

  Carpeta
53 ART 67 Usos compatibles amb l'ús d'habitatge a les plantes primeres annexes a la planta baixa  

15/03/2011

DOGC 5837

  Carpeta
52  Vinculació al Sector 03 del sistema urbanístic hidrogràfic al tram final del barranc de Barenys. Sol urbà Art 35.2 RLUC  

20/04/2011

DOGC 5863

  Carpeta
51 Ampliació de l'àmbit del PMU 05 per inclusió de la finca 5970105 i part de les finques 5670701 i 6368604

Aprovació provisional

ple06/10/2010

inicial

DOGC 5509

19/11/2009

Carpeta
50 Punt 15 de la normativa general del Catàleg de Béns Protegits  

30/06/2010

DOGC 5660

Carpeta
49 ART 162 i 163 referent a tanques i a l'adaptació topogràfica i moviment de terres  

30/11/2010

DOGC 5766

Carpeta
46 Art 355 del POUM pel que fa a la regulació dels equipaments comercials i activitats de serveis  

14/12/2010

DOGC 5774

Carpeta
45 Inclusió de l'ús hoteler a l'àmbit del PAU-S 08  

20/01/2010

DOGC 5549

Carpeta
44 Ajust de límits i canvi de paràmetres urbanístics de l'art 326.8 del Sector 03  

15/03/2011

DOGC 5837

Carpeta
43 Modificació de les Ordenances urbanístiques per adequarles al Codi Tècnic de l'Edificació  

19/02/2010

DOGC 5571

Carpeta
42 Ampliació de l'ús comercial de l'edifici de Capitania  

24/02/2010

DOGC 5574

Carpeta
41 Art 57 sobre la superfície mínima d'habitatges de protecció pública en règim de lloguer  

02/07/2010

DOGC 5662

Carpeta
40 Art 354 i 40 en relació a la regulació dels establiments hotelers  

17/12/2013

DOGC 6523

Carpeta
39 Ajust de l'àmbit PAU CS 07 al límit de la propietat del Bosc de la Taurana  

29/05/09

DOGC 5390

Carpeta
38 Errada material de la finca al c/ Juan Manuel Muñoz Rodríguez 4  

5/10/2009

DOGC 5477

Carpeta
36 Usos admissibles als locals comercials sense sortida de fums  

11/08/2008

DOGC 5192

Carpeta
35 Canvi de classificació de la finca situada a l'Avinguda Jordi Cartanyà  

 28/07/2008

DOGC 5182

Carpeta
34

Qualificació de l'àrea de servei Clau 32 finca Pol. 35 parcel·la 35

Informe de sostenibilitat ambiental (incorporat a la MP 34)

aprovació provisional al ple 28/10/2009

inicial

28/1/2008

DOGC 5057

 
33 Error material en la reculada als carrers Farigola, Espígol, Arbocer i Bosc Gra mitjançant la creació de la subzona 12b3  

26/02/2009

DOGC 5327

Carpeta
31 Ordenació volumètrica específica de la Clau 13d9 Àmbit PAU CS 14 aprovació definitiva de la CTUT 30/10/2008

inicial 14/12/2007

DOGC 5029

 Carpeta
 30 TR Exclusió de la finca situada a la carretera del Far29 dins l'àmbit del PMU 05  

15/07/09

DOGC 5421

Carpeta
24 TR Canvi de qualificació de la part de l'àmbit del Club Tennis Salou aprovació definitiva de la CTUT 23/07/2009

inicial

26/04/2007

DOGC 4870

Carpeta
 23 Àmbit del sector 04 Emprius Nord. Increment dels usos compatibles del sector i dels articles 67 i 107 del POUM referents a les àrees de servei. Clau 32  

25/08/2014

DOGC 6692

Carpeta
 21 Límit PAU-S 15  

 21/12/2007 

DOGC 5034

Carpeta
 20 Rectificació de l'alineació dels carrer Bosc Gran. PAU CS 04-05 i ZV  

 21/12/2007

DOGC 5034

Carpeta
 19 Canvi de qualificació del solar ref. cadastral 3591403 situat al carrer Berlín 17  

26/03/2007

DOGC 4849

Carpeta
 18 Ús dels solars a la carretera de la Costa 58-66 i 77-80  

26/03/2007

DOGC 4849

Carpeta
 15 Ordenances urbanístiques en relació a la regulació dels locals i activitats  

23/11/2009

DOGC 5511

Carpeta
 14 Ampliació de l'ús de la planta soterrani de l'edifici Molins II C/ Barcelona 28  

21/12/2007

DOGC 5034

Carpeta
 12 Clau 15. Usos comercials  

21/12/2007

DOGC 5034

Carpeta
11 Error material de la cartografia del solar del C/ Jordi Llimona  

22/06/2006

DOGC 4660

Carpeta
10 Error material de la cartografia de l'edifici DMS III C/ Logronyo  

22/06/2006

DOGC 4660

Carpeta
8 Canvi d'ús en el nombre de places d'aparcament  

07/05/2008

DOGC 5126

Carpeta
6 Superfície mínima dels habitatges de protecció pública en règim de lloguer  

16/12/2005

DOGC 4531

Carpeta
5 Canvi de qualificació del solar situat al C/ València 78 aprovació provisional al ple 05/08/2009

inicial

29/01/2009

DOGC 5307

Carpeta
4 Ampliació de l'ús dels solars situats al C/ Ciutat de Reus i C/ Perellades  

14/11/2005

DOGC 4509

Carpeta
3 Canvi de qualificació de la pista poliesportiva existent al Mirador de Salou  

3/11/2005

DOGC 4502

Carpeta
2 Canvi de qualificació del solar ubicat al c/ Arquitecte Ubach 11  

09/09/2005

DOGC 4466

Carpeta
1 Modificació del Sector 03 del Pla de les Pomeres-Barenys aprovació provisional al ple 24/02/2010    

 

Document Actions