Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Ajuntament

La Junta de govern local

La integren l'Alcalde i un nombre determinat de regidors, i és atribució pròpia i indelegable de la Junta l'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Tanmateix, li correspondrà les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixi les lleis. Les resolucions adoptades per la Junta de Govern en matèries que li hagin estat delegades, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan en competència ordinària. Es poden atribuir a la Junta de Govern competències en les matèries següents: les no reservades exclusivament al Ple, que siguin delegables i que aquest acordi de delegar-li; i les atribuïdes a l'Alcaldia i que siguin delegables.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local se celebren amb una periodicitat setmanal, tots els dijous no festius, a les 12 hores del matí.

 

La Junta de Govern Local està formada per:

  • President: L’alcalde, Pere Granados Carrillo (Sumem per Salou-PSC)
  • Vocals:

- Yeray Moreno Macías (Sumem per Salou-PSC)

- Julia Gómez Mesonero (Sumem per Salou-PSC)

- Sebastià Domínguez Sàez (ERC)

- Cristina Berrio Ortega (Sumem per Salou-PSC)

- Hèctor Máiquez Forcada (Sumem per Salou-PSC)

- Elena Zhukova Marchenko (ERC)

 

En aquest enllaç podreu trobar les convocatòries i actes de la JGL.

Document Actions