Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Ajuntament

Les Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Junta de Govern Local i els/les regidors/es que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives, cinc en total, se celebren dos cops al mes. Aquestes són:

  • Comissió Informativa de Serveis Generals, Noves Tecnologies i Seguretat Ciutadana

  • Comissió Informativa d'Hisenda i Gestió Econòmica i Especial de Comptes

  • Comissió Informativa de Gestió del Territori

  • Comissió Informativa de Serveis a les Persones, Dinamització Econòmica i Ocupació

  • Comissió Informativa de Benestar i Serveis Socials

Document Actions