Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Ajuntament

Les comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació o desconcentració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local i els/les regidors/es que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Les comissions informatives, sis en total, se celebren dos cops al mes. Aquestes són:

  • Comissió informativa de serveis generals, seguretat ciutadana i mobilitat.

  • Comissió informativa de promoció de la ciutat, dinamització econòmica i ocupació.

  • Comissió informativa de serveis als ciutadans.

  • Comissió informativa d’hisenda, gestió econòmica i comissió especial de comptes.

  • Comissió informativa de benestar i serveis socials.

  • Comissió informativa de gestió del territori i d’infraestructures i manteniment de la ciutat.

Document Actions