Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Convocatòria de subvencions

Ajuts econòmics

Per subvencionar les despeses dels subministres de la llar (aigua, llum i gas) exercici 2021

Constitueix l’objecte de la subvenció reduir les despeses i prevenir el risc d’incórrer en pobresa energètica, que per a determinats col·lectius implica la titularitat o l’ús d’un habitatge, i en concret, ajuts econòmics per a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas). Cobrirà la despesa ja efectuada de llum, aigua i gas de l’any 2021 de fins a 400€ en concepte de llum, 150€ en concepte d’aigua, i 100€ en concepte de gas, durant els mesos d’entre gener i desembre de 2021 (ambdós inclosos). L’import màxim que es destinarà durant l’any 2022 per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria serà de 240.000 €.

El període de presentació de sol·licituds serà del 23 de maig al 21 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

L'atorgament de la subvenció serà per ordre de presentació de les sol·licituds fins esgotar la disponibilitat econòmica.

INSTÀNCIA I DECLARACIÓ 2022

DÍPTIC INFORMATIU 2022

Subvencions a les entitats

SUBVENCIÓ PER ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL

Anualment la Regidoria de Benestar i Serveis Socials de l’Ajuntament de Salou ofereix subvencions per la realització d’activitats en matèria d’acció social, i més  concretament, en la prevenció i/o inserció social, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

Poden optar a aquesta subvenció municipal totes aquelles entitats i associacions  sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, tinguin la seva seu  social o delegació al municipi de Salou, estiguin registrades al registre   municipal d’entitats del municipi de Salou i tinguin per finalitat activitats en matèria d'acció social i més concretament, en la prevenció i/o inserció social.

Constitueix l’objecte de la subvenció en matèria d'acció social col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social, que com a condició indispensable, es desenvolupin en el municipi de Salou i en concret, les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, les  dones, les persones immigrades, les persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i   voluntariat social i a l’atenció de situacions de  greus mancances o d’emergència social.

Aquesta convocatòria és de caràcter excepcional. La concessió d’aquesta subvenció no  implica ni la concessió ni la reedició de la subvenció per a  propers anys.

 

Convocatòria 2022

Les sol·licituds es poden presentar des del dia 24 de octubre a l'11 de novembre de 2022 (ambos inclosos) a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) únicament de forma telemàtica.

La documentació necessària per poder optar a la subvenció consta d’instància de sol·licitud de subvenció en matèria d’acció social (Model S-1), declaració de les subvencions rebudes (Model S-2), programa d’activitats previstes per a l’any en curs i descripció bàsica del projecte objecte de la subvenció (Model S-3), actualització de dades (S-0), fotocòpia del NIF de l’entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada, i indicació del número de socis/es.

Consulta els documents adjunts:

BASES DE SUBVENCIÓ A LES ENTITATS

ACTUALITZACIÓ DE DADES (S-0)

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (S-1)

DECLARACIÓ DE LES SUBVENCIONS REBUDES (S-2)

PROGRAMA D'ACTIVITATS PREVISTES PER A L'ANY 2019 I DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS PROJECTES (S-3)

Document Actions