Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Convocatòria de subvencions

Ajuts econòmics

Per a subvencionar les despeses dels subministres de la llar (aigua, llum i gas) exercici 2019

Constitueix l’objecte de la subvenció reduir les despeses i prevenir el risc d’incórrer en pobresa energètica, que per a determinats col·lectius implica la titularitat o l’ús d’un habitatge, i en concret, ajuts econòmics per a les despeses de subministraments de la llar (aigua, llum i gas). Cobrirà la despesa ja efectuada de llum, aigua i gas de l’any 2019 de fins a 300€ en concepte de llum, 100€ en concepte d’aigua, i 100€ en concepte de gas, durant els mesos d’entre gener i desembre de 2019 (ambdós inclosos). L’import màxim que es destinarà durant l’any 2020 per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquesta convocatòria serà de 120.000 €.

El període de presentació de sol·licituds serà del 24 de febrer al 4 de maig de 2020, ambdós inclosos.

L'atorgament de la subvenció serà per ordre de presentació de les sol·licituds fins esgotar la disponibilitat econòmica.

INSTÀNCIA I DECLARACIÓ 2020

DÍPTIC INFORMATIU 2020

Subvencions a les entitats

SUBVENCIÓ PER ENTITATS D'ACCIÓ SOCIAL

Anualment la Regidoria de Benestar i Serveis Socials de l’Ajuntament de Salou ofereix subvencions per la realització d’activitats en matèria d’acció social, i més  concretament, en la prevenció i/o inserció social, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals.

Poden optar a aquesta subvenció municipal totes aquelles entitats i associacions  sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, tinguin la seva seu  social o delegació al municipi de Salou, estiguin registrades al registre   municipal d’entitats del municipi de Salou i tinguin per finalitat activitats en matèria d'acció social i més concretament, en la prevenció i/o inserció social.

Constitueix l’objecte de la subvenció en matèria d'acció social col·laborar econòmicament amb les associacions i entitats sense ànim de lucre, amb la finalitat de contribuir amb el finançament de les seves despeses de manteniment i de fomentar la realització de les activitats de contingut social, que com a condició indispensable, es desenvolupin en el municipi de Salou i en concret, les activitats orientades a la prevenció, intervenció, assistència, rehabilitació, integració social o promoció del benestar social de la família, la infància, l’adolescència, les  dones, les persones immigrades, les persones majors i els discapacitats i altres col·lectius en situació de risc o necessitat, així com les destinades a la promoció del moviment associatiu i   voluntariat social i a l’atenció de situacions de  greus mancances o d’emergència social.

Aquesta convocatòria és de caràcter excepcional. La concessió d’aquesta subvenció no  implica ni la concessió ni la reedició de la subvenció per a  propers anys.

 

Convocatòria per l'any 2020:

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 6 d'abril inclòs a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), a la planta baixa de l'Ajuntament de Salou. La documentació necessària per poder optar a la subvenció consta d’instància de sol·licitud de subvenció en matèria d’acció social (Model S-1), declaració de les subvencions rebudes (Model S-2), programa d’activitats previstes per a l’any en curs i descripció bàsica del projecte objecte de la subvenció (Model S-3), actualització de dades (S-0), fotocòpia del NIF de l’entitat, en cas que es presenti la sol·licitud per primera vegada, i indicació del número de socis/es.

Consulta els documents adjunts:

BASES DE SUBVENCIÓ A LES ENTITATS

ACTUALITZACIÓ DE DADES (S-0)

INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ (S-1)

DECLARACIÓ DE LES SUBVENCIONS REBUDES (S-2)

PROGRAMA D'ACTIVITATS PREVISTES PER A L'ANY 2019 I DESCRIPCIÓ BÀSICA DELS PROJECTES (S-3)

Document Actions