Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

Consell Escolar Municipal

consell escolar municipal

El Consell Escolar Municipal (CEM) és l'organisme que dissenya, consensua i organitza tots aquells àmbits d'incidència relacionats amb l'educació al municipi i té com a objectiu contribuir de manera eficaç en totes aquelles activitats i necessitats comunes, d'acord amb la normativa esmentada amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol i, en el desplegament d'aquestes bases, el Reglament que aprovi cada municipi.

Aquest organisme està constituït per representants dels sectors escolars: directors, professors, pares d'alumnes, alumnes, personal de l'administració, serveis i l'estament municipal. El Consell Escolar Municipal és reuneix trimestralment i té les següents funcions:

  • El desenvolupament de les polítiques educatives.
  • La gestió dels recursos relatius al funcionament dels serveis i les prestacions que configuren el Servei d'Educació de Catalunya.
  • El suport a la gestió educativa i administrativa dels centres i els serveis educatius. 
  • La cooperació amb les administracions locals.
  • La inspecció del sistema educatiu.
  • La interlocució i l'atenció a la comunitat educativa.
  • L'autorització dels centres privats, d'acord amb el que es determini per reglament.
  • Les altres que els siguin atribuïdes per disposició reglamentària. 

 

Document Actions