Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

Com cal tramitar la preinscripció del curs?

preinscripció

Des de P3 i fins a 4art d'ESO

En primer lloc s'ha d'escollir el centre educatiu on es vol estudiar. Abans del període de preinscripcions, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè pugueu conèixer el seu funcionament, els serveis i el projecte de centre o caràcter propi de cadascun. Un cop s'han triat els centres, s'ha de fer la preinscripció. S'ha d'emplenar l'imprès de sol·licitud de preinscripció que trobareu als centres, a les oficines municipals d'escolarització, al vostre Ajuntament, als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al web del Departament, a l'adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio.

Només es pot presentar una sol•licitud de preinscripció per alumne/a.

Si es presenten més d'una, els vostres drets de prioritat quedarien invalidats. Evidentment, això no és un problema per demanar més d'un centre: a l'imprès de sol·licitud de preinscripció es pot indicar, per ordre de preferència, tots els centres on us interessa una plaça. Per confirmar que realment es vol la plaça assignada cal formalitzar la matrícula en el centre on heu obtingut la plaça.

El centre us informarà de la documentació que heu de portar. És molt important que us matriculeu dins del període que estableix el calendari oficial. Si us preocupa que el procés de preinscripció i matriculació sigui correcte, sapigueu que en cada àrea escolar hi ha una comissió d'escolarització presidida per la Inspecció d'Educació. En aquesta comissió participen representants dels ajuntaments, dels centres educatius, dels professors i mestres i de les associacions de mares i pares d'alumnes i té, entre d'altres, la funció de vetllar per la transparència del procés.

 

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ CURS 2022-2023

La preinscripció s'ha de fer via telemàtica, en aquest enllaç (FES CLIC AQUÍ). En el cas de necessitar suport per realitzar online la preinscripció, es poden adreçar, de forma presencial, a l'escola escollida com a primera opció, amb cita prèvia; o bé a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'Ajuntament de Salou, demanant, també, cita prèvia, a través de la Seu Electrònica, en aquest altre enllaç (FES CLIC AQUÍ).

- Del 7 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds (Educació Infantil i Primària).

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

- Del 9 al 21 de març de 2022 (a partir de les 9 hores): presentació de sol·licituds (Educació Secundària Obligatòria).

És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat a l'hora d'obtenir la plaça. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

- Del 22 al 23 de març de 2022: presentació de documentació.

Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

 - 21 d'abril de 2022: llista de sol·licituds amb puntuació provisional.

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

- Del 22 al 28 d'abril de 2022: presentació de reclamacions.

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en la puntuació assignada, pots presentar una reclamació (utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions).

- 3 de maig de 2022: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva i el número de desempat corresponent.

- 9 de maig de 2022: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts.

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

- 11 de maig de 2022: llista ordenada.

Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte les adscripcions, desprès la puntuació de criteris prioritaris, de més a menys, i en cas d'empat primer la puntuació pels criteris complementaris i després el número de desempat.

- Del 27 de maig a l'1 de juny de 2022: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre.

Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3 o 1r d'ESO, o en les quals s'ha marcat expressament que es vol una assignació d'ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop feta la primera fase d'assignació de places.

Després d'aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa el procés definitiu d'assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

- 9 de juny de 2022: oferta final de places escolars.

Publicació del nombre definitiu de places escolars per centre i curs que és el que s'utilitza per a l'assignació de places.

- 10 de juny de 2022: llista d'alumnes admesos i llista d'espera.

Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Document Actions