Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

La matriculació

matriculació

Les sol·licituds de preinscripció es formalitzen, dins els períodes indicats, en l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres educatius, als ajuntaments, a les oficines municipals d'escolarització (OME), als serveis territorials del Departament d'Educació i al web del Departament, a l'adreça: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Documents que cal presentar:
 

Si l'alumne/a és menor d'edat:

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Volant d'empadronament familiar (colectiu)
  • Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • Fotocòpia del llibre de vacunes de l'alumne
  • Fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d'identitat del pare, la mare o el tutor/a.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària

Si l'alumne/a és major d'edat:

  •  Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d'identitat de l'alumne/a.

MOLT IMPORTANT

Centres educatius públics i concertats

  • Cal presentar la sol·licitud només en el centre escollit en primer lloc. La presentació de sol·licituds a més d'un centre comporta que el sol·licitant perdi els drets de prioritat. A l'imprès de sol·licituds s'han d'indicar tots els centres per ordre de preferència.

Llar d'Infants Nou Esplai

  • Les Llars d'Infants privades no es regeixen per la normativa d'inscripció general. Cal anar directament a les llars d'infants per tenir la informació sobre els requisits.

Document Actions