Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Fons Europeus

Plans extraordinaris 2021. Sostenibilitat turística en destinació Ajuntament de Salou

Programa extraordinari de sostenibilitat turística a les destinacions.

Pla de modernització i competitivitat del sector turístic.

Accions d’inversió d’entitats locals en el marc del component 14 Inversió 1 del pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. C14.I01.P02.S12.S0

 

El PSTD de Salou consta de 4 eixos, amb les corresponents actuacions:

 

EIX 1 - Transició verd i sostenible

L'eix 1 fa referència a la restauració ambiental; gestió de l'ús públic en espais naturals protegits; adaptació al canvi climàtic; foment de l'economia circular; infraestructura ciclista, vies verdes, camins i senders. 

Inclou la següent actuació:

  • Renaturalització i restauració verd/blau de parcs, places i espais públics

Actuació sobre 11 espais urbans consistent en la remodelació, adequació a l'ús públic actual, millora de la urbanització i equipament urbà i renaturalització amb implantació de vegetació i arbrat autòcton millor adaptat a les condicions hídriques i climatològiques locals. La configuració renovada per a cadascun d'aquests espais inclourà un element o conjunt escultòric/artístic.

Més informació AQUÍ

 

EIX 2 - Millora de l'eficiència energètica

L'eix 2 fa referència a actuacions que tenen com a objectiu la mitigació del canvi climàtic; energies renovables; descarbonització; i mobilitat sostenible.

Inclou les següents actuacions:

  • Peatonalització de l'Avinguda Carles Buïgas, Fase II

És la 2a fase de la renovació integral i conversió a zona de vianants de l'Avinguda, tram Murillo / Pompeu Fabra. Presenta una longitud de 600 m i la superfície d'actuació prevista és d'uns 20.000 m2 (d'avinguda i carrers propers).

Com que la prolongació del Passeig Jaume I fa d'enllaç amb l'entorn de Platja dels Capellans vertebrant alhora la zona est de Salou. La posició respecte a les platges/mar i el centre de la ciutat, la converteix en una de les àrees de màxim potencial turístic.

Més informació AQUÍ

 

  • Implantació del carril bici

Es vol donar continuïtat i operativitat a la xarxa de circuits bici, habilitats per afavorir una mobilitat sostenible. Actualment és deficient i no està intercomunicada. Es troba executada a trams, deixant barris del propi municipi fora de la xarxa de carril bici. Es pretén integrar i donar continuïtat als circuits existents i connectar amb les principals vies d'accés a altres municipis.

Més informació AQUÍ

 

EIX 3 - Transició digital

L'eix 3 fa referència a actuacions que fomentin la sostenibilitat socio-cultural; creïn productes turístics vertebradors del territori; diversifiquin, desestacionalitzin i desconcentrin la demanda i incrementin la despesa del turista; tinguin un "efecte demostració"; creïn equipaments turístics innovadors i sostenibles; contribueixin a la diferenciació i innovació de la cadena de valor turística; i millorin el model de governança turística.

Inclou les següents actuacions:

  • Fase 2 del Projecte d'Implementació de Plataforma en Destinació Turística Intel·ligent

L'Ajuntament es dotarà de les eines necessàries per a la creació de l'Open Data Salou Turístic. Per a això necessitarà assessorament, formació i la implantació de les eines.

Es complementarà la plataforma existent a la Factoria de la Informació Corporativa, afegint capacitat de comunicacions, processament, emmagatzematge i còpies de seguretat del CPD.

Més informació AQUÍ

 

  • Projecte Generació de nous continguts digitals

Generació de nous continguts digitals per afegir a la plataforma creada al projecte Salou Smart Turístic (SST), finançada amb fons europeus i participada a través de RED.ES, en què només es va poder incloure la generació d'una primera part dels continguts digitals previstos.

Salou és una ciutat eminentment turística, tot i que té una llarga història i el seu litoral, de platges i escarpats, ha donat lloc a assentaments d'ibers, grecs i romans, la creació d'un port marítim de gran importància a la història de Catalunya i la Península Ibèrica. S'ampliaran les rutes històriques, culturals i mediambientals, i es dotarà la Smart Office amb dispositius de reproducció immersiva.

Amb aquest nou projecte es crearan continguts digitals, en realitat virtual i 3D, que oferiran una experiència immersiva als visitants per conèixer la cultura, la història, la societat i l'entorn natural de la nostra ciutat, aportant valor afegit a l'experiència turística a Salou.

Més informació AQUÍ

 

  • Projecte Gestió de la mobilitat al municipi

L'objectiu del projecte de Gestió de la mobilitat persegueix dotar el municipi d'un sistema de gestió per controlar, de manera més eficient, la mobilitat generada pel trànsit rodat, facilitar els desplaçaments als visitants, així com obtenir informació estadística sobre els fluxos de mobilitat que permeti dissenyar i aplicar polítiques destinades a la millora de la convivència entre vehicles i vianants.

Més informació AQUÍ

 

EIX 4 - Competitivitat

L'eix 4 fa referència a la comunicació digital i accés de recursos i serveis al turista en destinació, a través de les noves tecnologies; gestió de l'impacte que genera el turisme en la destinació; i digitalització de les empreses turístiques: governança pública i el seu accés a la tecnologia.

Inclou la següent actuació:

  • Projecte d'aparcaments dissuasius

Habilitació de 3 àrees d'aparcaments de vehicles, situades en zones del municipi ben comunicades des de les vies d'accés, i en punts previs a les àrees residencials i turístiques.

Es tracta d'esplanades d'aparcaments estacionals, amb pavimentació tova i acompanyament d'arbrat per a ombra i zones verdes perimetrals per millorar-ne la integració i dotades d'enllumenat eficient i autònom. Amb alimentació elèctrica generada per placa solar de presència per optimitzar al màxim l'energia autogenerada i disponible. Adequació dels accessos per a vehicles i vianants. La comunicació amb els barris adjacents i també amb els circuits de carril bici més propers.

Més informació AQUÍ

 

  • Projecte de dotació de carregadors de vehicles elèctrics

Habilitació de diferents carregadors de vehicles elèctrics situats en diferents zones del municipi, ampliant la xarxa actual de carregadors municipals. 

 Més informació AQUÍ

Contingut relacionat

Document Actions