Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Medi Ambient, Platges i Salut

Les comunitats supralitorals i mediolitorals del Cap Salou

Des del punt de trencada de les ones a la línia de costa fins el fons sorrenc subjacent, hi ha diversos perfils rocosos que atenyen poca profunditat on se situen les anomenades comunitats bentòniques, estructurades en relació a la quantitat de llum que hi arriba. A la zona supralitoral, on només arriba l’aigua esporàdicament, es caracteritza per ser un medi difícil de colonitzar, tant per organismes marins com terrestres, per causa de les variacions en la presència d’aigua, i de les oscil3lacions de temperatura i salinitat. Aquí els organismes millor adaptats són els líquens com Verrucaria symbalana, així com petites cargolines de color negre (Littorina neritoides) i sovint hi veiem córrer un petit isòpode, anomenat pastereta (Ligia italica). A la zona en contacte continu amb les onades, l’element clau que determina les espècies són la resistència a la dessecació. L’espècie indicadora és un cirrípede conegut com gla de mar (Cthamatus stellatus), hi ha apareixen també mol·luscs gasteròpodes com els barrerets (Patella rustica) i els especials quitons (Chitton olivaceus).

 

     comunitat mediolitoral.jpg   Corallina elongata.jpg

     gla de mar.jpg   Littorina.jpg

Patella.jpg

Document Actions