Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Medi Ambient, Platges i Salut

Què cal saber?

gossos potencialment perillosos

Registre municipal de gossos potencialment perillosos

D'acord amb la legislació els Ajuntaments han de dur un control específic d'aquells gossos que per les seves característiques morfològiques, de raça, de comportament agressiu, o bé per què han estat ensinistrats per a defensa i atac.

Tots els exemplars han d'estar registrats, i els seus propietaris i/o conductors habituals per la via pública han de reunir una sèrie de condicions per tal de sol·licitar i renovar la preceptiva i obligatòria llicència administrativa. Concretament, s'ha de presentar la següent documentació: 

 • Acreditació de majoria d'edat de l'interessat mitjançant fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Certificat d'antecedents penals. (Es sol·licita des de l'Ajuntament)
 • Certificat de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l'article 13.3 de la llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d'animals potencialment perillosos.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € i rebut acreditatiu del pagament de la mateixa.
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip.

 

Quan es considera un gos perillós?

Es consideraran gossos potencialment perillosos aquells que han tingut episodis d’agressions o manifesten un caràcter marcadament agressiu. En aquest cas, correspon als ajuntaments determinar la potencial perillositat dels gossos atenent a criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, previ informe d’un veterinari habilitat.

 1. Gossos ensinistrats per a l’atac i la defensa. Només s’autoritzen per a activitats de vigilància i de guarda d’empreses de seguretat i dels diferents cossos de seguretat.
 2. Gossos que presentin totes o gran part de les característiques següents:
 • Forta musculatura, aspecte poderós, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre del tòrax entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 Kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample i gran i galtes musculoses i abultades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit robust, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anterior paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculades, amb potes relatives llargues formant un angle moderat

Races perilloses

Gossos de les següents races i els seus encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i Tosa japonès.

 

  

     

 

 

Document Actions