Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Medi Ambient, Platges i Salut

Rosegadors i insectes

rosegadors i insectes

A Salou es duu a terme el control de les espècies no protegides que causen molèsties, pèrdues econòmiques, problemes de salubritat i perjudicis en la vida de les persones, amb diferents programes, en funció de l'àmbit d'actuació.

Els ciutadans poden col·laborar mitjançant la comunicació a l'Ajuntament de l'existència del problema i l'adopció de conductes i hàbitats que previnguin l'aparició d’una plaga.

Els titulars d'immobles també tenen un paper molt important, doncs tenen la responsabilitat de controlar les plagues en les seves propietats perquè no afectin a unes altres.

La Llei 18/2009, de 22 de octubre estableix al seu article 52.g com a servei mínim dels ens locals la gestió dels riscs per a la salut derivats dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.

El control de les plagues urbanes està dirigit a mantenir la via pública i edificis municipals d'ús públic sanejats d'artròpodes i rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de malalties anomenades zoonosis i garantir la salubritat dels llocs i edificis públics.

Aquest programa té com a objectiu donar solució als problemes que ocorren en la via pública, mitjançant la prestació continuada del servei de vigilància i control de rosegadors i insectes de forma periòdica. L'àmbit d'actuació se circumscriu a la via pública i a la xarxa de clavegueram.

  • Insectes: múrids i artròpodes

  • Rosegadors: Rattus norvegicus o rata d'embornal i Mus musculus o rata domèstica.

 

La Diputació de Tarragona subvenciona aquest servei de Control de plagues amb un percentatge de sol·licitud de 70%.

Document Actions