Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Servei d'Ocupació Municipal

Treball i Formació

 treball i formació

 

TIF MG52, PRGC, PANP

SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA, segons la RESOLUCIÓ EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP (SOC – TRFO EELL REACT) (ref. BDNS 603468), va atorgar a l’Ajuntament de Salou 11 persones, 4 per a la línia MG52, 2 per a la línia PRGC i 5 per a la línia PANP, que van començar la seva relació laboral amb l’Ajuntament, amb data de 23 de maig de 2022, amb durada de 12 mesos, a jornada completa.

L'objectiu d'aquest programa és que les persones en situació d'atur i més allunyades del mercat de treball, o bé amb més dificultats d'accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat tot facilitant-los competències professionals, mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals.

 

La convocatòria es dirigeix als col·lectius següents:

MG52: persones de 52 anys o més, que estiguin en situació d'atur, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

PRGC: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), destinatàries de la renda garantida de ciutadania.

PANP: persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

 

L'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) ens envia una relació de persones candidates al programa que estan inscrites al SOC com a DONO i que compleixen amb els requisits de la convocatòria. Des del Departament d’Ocupació de l’Ajuntament fem el procés de selecció únicament amb aquestes persones candidates enviades pel SOC.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de 12 mesos, a jornada completa, i l'acompanyament a les persones contractades.

 

        

Document Actions