Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

Llars d'infants

De 0 a 3 anys

llars d'infants

PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL

El primer cicle de l'educació infantil és l'etapa educativa que atén infants de 0 a 3 anys. Per a ser admès/a en una llar d'infants, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2020-2021. Si té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.

Les àrees d’experiència i desenvolupament són:

  • la descoberta d’un mateix i dels altres;
  • la descoberta de l’entorn; 
  • la comunicació i el llenguatge i
  • l’atenció a la diversitat

Cada centre educatiu, d’acord amb la seva autonomia pedagògica i organitzativa, ha d’elaborar un projecte educatiu en el qual s’han de concretar en els principis pedagògics i organitzatius, els valors i prioritats d’actuació.

Els projectes educatius que elaboren els centres han de ser prou flexibles per permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes de desenvolupament i aprenentatge i les singularitats de cada alumne/a per tal que es pugui donar compliment al principi d’atenció a la diversitat.

 

Contingut relacionat

Document Actions