Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Educació

Educació secundària obligatòria (ESO)

De 12 a 16 anys

eso

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

L'educació secundària obligatòria (ESO) és l'etapa educativa de quatre cursos acadèmics, obligatòria i gratuïta, que completa l'educació bàsica.

Els alumnes que en acabar l'ESO hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obtenen el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. Els alumnes que no obtinguin aquest títol reben un certificat d'escolaritat on consten els anys i les matèries cursades.

Les sol·licituds de preinscripció es formalitzen, dins els períodes indicats, en l'imprès que es troba a disposició dels sol·licitants als centres educatius, a l'oficina municipal d'escolarització de l'Ajuntament , als serveis territorials del Departament d'Ensenyament i al web del Departament, a l'adreça http://www.gencat.cat/preinscripcio

Per conèixer l'oferta de places escolars podeu consultar els centres educatius, i en el vostre Ajuntament a l'oficina municipal d'escolarització (OME).

Contingut relacionat

Document Actions