Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

L2. Servei d'atenció diürna amb infants i adolescents (de 3 a 16 anys)

l2Servei diürn per a l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc, fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les mancances dels infants i adolescents atesos, mitjançant el treball individualitzat, en grup, el treball en xarxa i amb la comunitat. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa.

  • Objecte

Proporcionar atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc, afavorint la cobertura de les seves necessitats, que els garanteixin un nivell de benestar adequat, desenvolupament personal, integració social i adquisició d’aprenentatges, disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus de desprotecció. La temporalitat de la intervenció serà la que s’estableixi en el pla de treball individual, d’acord amb els objectius previstos per assolir amb l’infant i la família.

  • Funcions

- Proporcionar un espai d’acollida i convivència.

- Oferir atenció individualitzada i en grup als infants i adolescents en situació de risc.

- Acompanyar l’infant o adolescent a centres educatius o altres serveis i recursos del territori, per evitar l’absentisme i afavorir la seva integració social.

- Compensar la manca de cobertura de les necessitats bàsiques de l’infant o l’adolescent pel seu nucli familiar.

Document Actions