Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

L4. Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

l4Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc, amb la finalitat que puguin assolir, progressivament, una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinar amb serveis especialitzats d’acolliment residencial.

  • Objecte

Donar resposta a les situacions i necessitats dels adolescents en situacions de risc i adolescents refractaris  a  l’acolliment  residencial, procurant  la  cobertura  de  les  seves  necessitats  bàsiques, i evitant el deteriorament de les situacions de risc.

  • Funcions

- Oferir atenció individualitzada i en grup als adolescents en situació de risc.

- Donar suport i guiatge a l’adolescent en la recerca de recursos.

- Acompanyar l’infant o adolescent a centres formatius o altres serveis i recursos del territori, per afavorir la seva integració social i laboral.

- Procurar la cobertura de les necessitats bàsiques de l’adolescent.

- Treballar en el medi l’assoliment progressiu de les seves responsabilitats personals i socials, amb adolescents en situació de desprotecció propers a la majoria d’edat.

- Millorar les seves  habilitats  socials,  reforçar  les  seves  xarxes  de  suport  social  i  familiar  i aconseguir que es vinculi a altres serveis o projectes.

- Proporcionar un referent adult proper, que intervé i acompanya l’adolescent als recursos i serveis del territori, mediant en els possibles conflictes amb l’entorn (amb la seva família, amb els serveis que atenen l’adolescent, etc.).

Document Actions