Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a la cerca

Portal toolbar

Benestar i Serveis Socials

Programa Integral d'Acollida – PIA

La formació d’aquest programa dona continuïtat a la sessió d'acollida i esta formada per: ‘Coneixement de l’entorn en llengua catalana’ i 'Mòdul C: Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic' per facilitar la seva integració i inserció social. I complementa aquest itinerari la formació del PROGRAMA PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS.

 

‘CURS DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN EN LLENGUA CATALANA’.

Finalitat: Acollida lingüística i coneixement dels serveis municipals – per poder assolir ràpidament certa autonomia personal. Inclou sortides, visites i xerrades dels serveis i recursos municipals. Formació que complementa la informació i assessorament donada en les Sessions d’acollida realitzades dels de ‘Oficina d’Acollida’.

Temporalització: Es realitzen tres tallers anuals, amb període lectiu trimestral, sent de 30 hores cada taller i essent el català la llengua vehicular.

La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2'5 hores al dia.

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i l’alumnat obté el Certificat d’assistència i aprofitament  o el certificat d’assistència (80% mínim d’assistència),  segons avaluació individual.

 

'MÒDUL C: CONEIXEMENT DE LA SOCIETAT CATALANA I EL SEU MARC JURÍDIC'

Finalitat: Correspondència estructura formativa del reglament d’acollida

Temporalització: Es realitzen tres tallers anuals, amb període lectiu trimestral, sent de 15 hores cada taller i essent el català la llengua vehicular, aquesta formació es realitza una vegada ha finalitzat la formació 'Curs coneixement de l'entorn en llengua catalana'.

 La cronologia establerta és de: 2 dies a la setmana/ 2 hores al dia.

Obtenció de certificat: Aquesta formació entra en el sistema d’avaluació continuat, i l’alumnat obté el Certificat d’assistència i aprofitament  o el  certificat d’assistència (70% mínim d’assistència),  segons avaluació individual.

Breu descripció: Des del Servei d’Acollida s’imparteixen sessions de coneixement de la societat catalana i del seu marc jurídic, tal com estableix la Llei d’acollida. L’objectiu  d’aquestes sessions és la de proporcionar coneixements lingüístics i de la societat   catalana per tal de promoure la integració a l’entorn en què viuen les persones nouvingudes, per promoure la seva autonomia i la igualtat d’oportunitats al nostre municipi. Al mateix temps, pretén promoure i facilitar la inserció laboral.

Aquest mòdul es realitza una vegada finalitzat el 'Curs coneixement de l'entorn en llengua catalana', el qual garanteix una mínima comprensió de la llengua vehicular d’aquesta formació,  el requisit és que  hagin realitzat prèviament alguna formació en llengua catalana. El mòdul és impartit per l’agent d’acollida amb la col·laboració  dels altres agents implicats al circuit d’acollida: públics i privats. La llengua utilitzada sempre és el català en primera instància, i en cas que sigui necessari es farà en castellà. Per poder garantir la comprensió recomanem iniciar el curs d’acolliment lingüístic

Marc legal:

L’article 11 Llei de 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les    retornades a Catalunya defineix els continguts dels Mòduls C sobre coneixements de la      societat catalana i el seu marc jurídic:

  • Els trets fonamentals de Catalunya i del municipi on s’han empadronat i la corresponent comarca, pel que fa als aspectes socials, de lleure, culturals, geogràfics i històrics i a la realitat sociolingüística, i també els trets fonamentals de l’Estat i de la Unió.    
  • Els drets i deures fonamentals.
  • Els recursos públics i privats, i també els principals serveis públics i els deures i drets com a usuaris o potencials beneficiaris d’ajuts i prestacions.
  • El funcionament del sistema polític i administratiu, incloent-hi les oportunitats de participació en la política i en la societat civil.
  • Els coneixements necessaris per a l’accés i el manteniment de la regularitat administrativa necessària per viure a Catalunya, especialment els coneixements derivats del règim d’estrangeria.

               

Document Actions